Stor försäljning av fordon till utlandet. Göteborgsregionen ökade sin varuexport stort förra året och står för en tredjedel av hela den svenska exporttillväxten. Det visar Business Region Göteborgs första konjunkturrapport för året. Rapporten visar också nya rekordnoteringar i antal flygpassagerare och spenderade gästnätter.

2017 var ett bra år för Göteborgsregionen när det handlar om export. Den ökade med 25 miljarder jämfört med 2016. En stor bidragande orsak är exporten av fordon.

– Personbilsexporten har ökat väldigt starkt, närmare 12 miljarder kronor realt. Bland annat sker en stark ökning till USA, Norge och Kina. Hur den senaste periodens tulldebatt mellan USA, EU och Kina utvecklas återstår att se, men väl iscensatt kan det ha en stor betydelse för Göteborgsregions exportintensiva näringsliv, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Lägst arbetslöshet av storstadsregionerna
Konjunkturrapporten visar också att jobbtillväxten är positiv i Göteborgsregionen trots att den har saktat ned något. Jobben som skapats har framför allt kommit i den privata sektorn. Regionens arbetslöshet är fortfarande lägst bland de svenska storstadsregionerna.

2017 innebar nytt rekord i antal flygpassagerare. 6,8 miljoner passagerare reste till och från Göteborgsregionen med flyg, vilket är en ökning med 6 procent.

Det blev även rekord för antal gästnätter. Under 2017 registrerades cirka 4,8 miljoner stycken på regionens hotell, stugbyar/campingar och vandrarhem.