Mer byggande och fler jobb än övriga storstadsregioner. Fler får jobb och bostadsbyggandet ökar – det är bara några av de positiva trenderna i den konjunkturrapport över förra kvartalet som Business Region Göteborg presenterar idag. Medan resten av landet brottas med en motsatt utveckling är bekymret här snarare för få lediga kontorslokaler, vilket kan bli hämmande för tillväxten på sikt.

– Många hade nog förväntat sig en sämre utveckling av arbetsmarknaden, men samtidigt har vi sett en hel del indikatorer redan tidigare på att Göteborg har klarat sig bättre i långkonjunkturen än de flesta andra, så jag är inte helt förvånad, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi på Business Region Göteborg.

Det är i BRG:s konjunkturrapport med statistik från fjärde kvartalet 2012 som det visar sig att det som åtminstone några alltså haft på känn stämmer. Antalet sysselsatta i Göteborgsregionen ökade med 1,1 procent jämfört med 0,6 procent i riket som helhet, och under året ökade bostadsbyggandet i Göteborgs stad med hela 18 procent, medan det sjönk i resten av landet med 23 procent.

2826.jpg– Dessutom växte företagens lönesumma med 5,1 procent det fjärde kvartalet här, jämfört med 3,4 procent i hela landet. Det tyder dels på att företagen ökat antalet anställda, dels på att de lyckats höja sina förädlingsvärden vilket i sin tur brukar resultera i högre löner för de anställda, säger Henrik Einarsson.

Låg andel varsel viktigt
En nyckel till att så många olika siffror visar positiv utveckling är att antalet varsel varit relativt lågt i just Göteborgsregionen den här lågkonjunkturen.

– 2009 var det tvärtom flest varsel här, vilket gjorde att många företag fick rationalisera hårt. Det har de visserligen fortsatt att göra men den kraftigaste smällen var kanske redan tagen, säger Henrik Einarsson.

Att Göteborgsregionen numera är så diversifierad att den rymmer hela 740 olika branscher innebär också en dämpning av effekterna när konjunkturen svänger. En mångfald av små och medelstora företag väger upp varandras upp- och nedgångar, vilket ger en stabilare arbetsmarknad vilket i sin tur gör att till exempel den lokala byggbranschen inte drar i bromsen lika hårt bara för att omvärlden skakar.

”Kan smälla till igen när som helst”
Europeiska problem hotar ännuSamtidigt är just omvärlden ett orosmoment som gör att Henrik Einarsson inte vågar ropa hej då till lågkonjunkturen än.

– Det går inte att snacka upp en konjunktur utan företagen agerar och investerar bara när det syns i orderböckerna att de har råd. Och där är vi nog inte riktigt än, det kan vara början på en konjunkturuppgång som vi ser men de underliggande europeiska problemen är faktiskt inte lösta, så det kan smälla till igen när som helst och då gäller det att vara beredd.

Men det gäller också att vara beredd när konjunkturen väl skjuter fart. För Göteborgs del kan trängseln bli en hämmande flaskhals.

Mer tjänster än tillverkning
– Vi har nästan lägst andel vakanser på kontorslokaler i hela Skandinavien. Under året kommer det ut en del nyproduktion men på medellång sikt kan bristen på lokaler bli en nackdel för oss när fler efter hand vill expandera. Studerar man jobbannonser idag så är det framförallt offentliga arbetsgivare och lokala och globala tjänsteföretag som söker arbetskraft, så när ekonomin växer nuförtiden beror det allt mer på ett ökat antal tjänster och inte på fler arbetade timmar i fabrik, säger Henrik Einarsson.

Redan nu har bland andra företag som Volvo, Geely och Sykes aviserat nyanställningar i Göteborg på runt 200 personer vardera inom den närmaste tiden.

– Det rör på sig och händer faktiskt en hel del i Göteborgsregionen och jag blir inte förvånad om det kommer att synas i arbetslöshetsstatistiken framåt hösten, säger Henrik Einarsson.

84_4.jpg

Foto: Fastighetskontoret