“En hedrande utmärkelse”. Göteborgsregionen har Sveriges bästa logistikregionen, enligt branschtidningen Intelligent logistik. “Det är en hedrande utmärkelse som vi sätter stort värde på, och det är förstås roligt att uppmärksammas tillsammans med regionens övriga aktörer på logistikområdet”, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.

Listan över Sveriges bästa logistiklägen har publicerats sedan 2021. Rankingen bygger på tillgången på logistikytor, flöden/geografi, infrastruktur, marktillgång, kompetens och samarbetsklimat i regionen. Mer än 50 procent av Sveriges totala containertrafik hanteras i Göteborg och just containerterminalen lyfts särskilt fram i motiveringen.

God tillväxt

 Tillgången på logistikytor är ett viktigt bedömningskriterium och tillväxten har varit stor de senaste åren, både i hamnnära områden på Hisingen och i till exempel Landvetter och Borås.

– I hamnen utvecklar vi exempelvis Halvorsäng logistikpark tillsammans med Castellum bara tio minuter från kajkanten, det blir ett viktigt tillskott för den hamnnära logistiken. Sedan är tillväxten på ytor bra även i regionens inland vilket är väldigt viktigt. Totalt sett ser framtiden ljus ut för Göteborgsregionen och det finns goda möjligheter att etablera sig här som logistikaktör även på sikt, säger Jacob Minnhagen.

Helsingborgsregionen blev tvåa på listan och Jönköpingsregionen blev trea. Hela listan och hela motiveringen för Göteborgsregionen  finns i länken nedan.