Den kommunala servicen får godkänt av Göteborgsregionens företagare. Det visar en ny undersökning av Business Region Göteborg. Särskilt nöjda är de med hanteringen av brandtillsynen. Minst nöjda är de inom området miljö- och hälsoskyddstillsyn.

− Målet är att bli en företagarvänlig region. En sådan här undersökning är ett verktyg i förbättringsprocessen, säger Henrik Einarsson på Business Region Göteborg.

1.800 företagare deltog

Det är första gången Business Region Göteborg gör en liknande undersökning. Via SCB har de tillfrågat drygt 1.800 företagare hur de har upplevt servicen när det gäller olika tillståndsfrågor som till exempel bygglov, markupplåtelse eller utskänkningstillstånd.

Företagarna har bland annat fått betygsätta kommunernas information, tillgänglighet, kompetens och bemötande.

”Ett bra betyg”

Sammanräknat får kommunernas samlade service snittbetyget 62 på en 100-gradig skala.

− Det är ett bra betyg. Enligt SCB:s nivåer så är det över nöjdhetsgränsen på 55, men under gränsen för mycket nöjd, som ligger på 75, säger Henrik Einarsson.

Han påpekar att allt som är bra ändå kan bli bättre. Resultatet från undersökningen har nu gått ut till de olika förvaltningarna som kan använda det i sitt utvecklingsarbete.

Kan bli mer effektiva

De områden där det finns mest att åtgärda handlar om kommunernas effektivitet.

− Den främsta kritiken handlar om att kostnaden är för hög och handläggningstiden är för lång, till exempel när det gäller bygglov. Det finns en del att jobba med, säger Henrik Einarsson.