Tidigare bottenvärde passerat med råge. Covid-19-pandemin har snabbt bromsat upp hela världsekonomin. Effekterna syns nu tydligt även lokalt. Tillväxtmotorn i Göteborgsregionen hackar betänkligt med kraftigt stigande arbetslöshet, ett stort antal permitteringar och allt fler varsel. Göteborgsregionen befinner sig nu officiellt i lågkonjunktur och det tidigare bottenvärdet från finanskrisen är utraderat med marginal.

Det ser mörkt ut för ekonomierna på regionens viktiga exportmarknader. Flera prognosinstitut, däribland IMF och EU, spår en rejäl minskning i ländernas ekonomier. Många har varit nedstängda i snart två månader och ländernas ekonomiska tillväxt under 2020 förväntas minska med mellan 6 och 9 procent. Enda undantaget är Kina, som spås lämna Coronapandemin snabbast.

Ladda ner rapporten genom att klicka på bilden.

Den svaga globala tillväxten har slagit hårt mot Göteborgsregionens exporttunga näringsliv när efterfrågan på produkter minskar kraftigt.

”Det kommer att synas på arbetsmarknaden framöver”

Men det är inte bara exportindustrin som drabbas – konjunkturindikatorn för Göteborgsregionens samlade näringsliv hamnade på 60,9 under mars/april vilket är en bra bit under nästa intervallgräns på mellan 90 och 99 som visar på ett konjunkturläge som är ”svagare än normalt”.

– Det innebär att Göteborgsregionen nu officiellt befinner sig i lågkonjunktur. Det tidigare bottenvärdet från finanskrisen, 72,3, är därmed utraderat med marginal, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

– Samtidigt skall man komma ihåg att alla länder och regioner har drabbats hårt av covid-19-pandemin och att Sverige inte har varit i total ”lock-down” vilket kanske kan ge oss något bättre utgångsläge jämfört med andra länder. Men oavsett så går vi mot klart sämre tider och det kommer synas på arbetsmarknaden framöver, säger Henrik Einarsson.

Arbetslösheten ökar kraftigt

Arbetslösheten fortsätter öka kraftigt i landet och ligger i maj på 8,4 procent (+1,8 procentenheter på årsbasis). I Göteborgsregionen låg siffran på 7,5 procent (+2,2 procentenheter på årsbasis).

Drygt 40 500 personer är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program i Göteborgsregionen, vilket kan jämföras med maj 2019 då cirka 28 000 var arbetslösa. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 7,8 procent (+2,1 procentenheter på årsbasis) och i Malmöregionen 11,1 procent (+1,6 procentenheter på årsbasis).

– Utvecklingen vi ser nu är en kombination av tidigare avmattning och covid-19-pandemin, vilket har dämpat trycket på efterfrågad arbetskraftskompetens rejält. Vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta att öka åtminstone fram till slutet på året, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Varsel skjuter i höjden

Även antalet varsel ökar rekordmycket i Göteborgsregionen. Under årets fyra första månader har 9 200 personer varslats om uppsägning.

– Antal varsel hittills i år kan jämföras med finanskrisens tuffaste år 2008 då 11 200 personer varslades och det finns skäl att anta att varseltalen fortsatt kommer att ligga högt ett tag framöver, säger Peter Warda.

Antalet personer som korttidspermitterats ökar också mycket kraftigt. Fram till 29 maj var drygt 125 000 personer kortidspermitterade i Västra Götaland.

– Korttidspermitteringarna kan mildra ökningen av företagens lagda varsel för stunden och en tid framåt. Men sett till länets alla arbetstillfällen är nu cirka en sjättedel av alla sysselsatta i Västra Götaland permitterade. Det innebär att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden är mycket lågt och att vi med stor säkerhet kommer att se en högre arbetslöshet framöver, säger Peter Warda.