…på Företagsamma Västra Hisingen. I förra veckan var du i Bryssel på kongressen Open Days 2014 och visade filmen om den lyckade aktiviteten Sommarlovsentreprenörer. Vad fick ni för respons?

– Väldigt positiv! Vi var en av 23 utvalda filmer som alla visade hur pengar från EU:s social- och regionalfonder har kommit till nytta i olika projekt, för att skapa tillväxt och jobb. Oftast är det en äldre man som sitter och berättar i filmerna, men i vår var det ungdomarna själva som spontant och positivt berättade om vad det tyckte om Sommarlovsentreprenörerna. Hade de sagt något negativt hade vi såklart tagit med det också, men det gjorde de inte!

I somras drev ni Sommarlovsentreprenörer för andra året i rad. Hur gick det?
– Ungdomarna är väldigt nöjda, och vi som arrangörer också. I år vad det ett tjugotal ungdomar mellan 16 och 19 år som fick prova på hur det är att driva ett eget företag. Några tillverkade och sålde armband eller diadem, några erbjöd hushållsnära tjänster och liknande. Rent ekonomiskt blev utfallet lite olika för dem, men projektet handlar mest om att utveckla förmågor och kunskaper och ett sätt att tänka, som ungdomarna kommer att ha nytta av oavsett vad de sedan väljer att arbeta med senare i livet. Det kan handla om initiativförmåga, att våga ta risker, att omvandla idéer till handling, att ta ansvar, att vara kreativ och så vidare.

I år deltog ungdomar från hela Göteborg, inte bara från Västra Hisingen.
– Ja, 2013 hade vi en grupp där alla deltagare kom från Västra Hisingen och de hade en fantastisk sammanhållning. Samtidigt var det flera av dem som sa att de i princip aldrig träffat ungdomar från andra stadsdelar i Göteborg, så 2014 såg vi till att bredda deltagandet till ungdomar från hela staden. Det gick ganska bra, även om just sammanhållningen inte fick lika bra betyg. Den kommer inte av sig själv, man måste arbeta aktivt för att skapa en riktigt bra gruppkänsla.

Ni har även startat en liknande aktivitet för yngre ungdomar?
– Ja, Ferieentreprenörerna riktar sig till ungdomar under 16 år, som sporras att ägna sig åt socialt entreprenörskap som gör nytta i samhället. De hade många roliga och intressanta projekt i somras, alltifrån att i konsumentupplysningens namn testa pizzerior till att arrangera politikerdebatter. 40 ungdomar deltog och i utvärderingen var de till 100 procent nöjda! Alla tyckte att de utvecklats och blivit bättre versioner av sig själva. Flera av dem säger att det är det roligaste de har gjort i livet, och bara det är ju fantastiskt. Nu söker vi medel för att köra samma koncept nästa år och siktar på att kunna erbjuda 300 platser.

Blir det någon fortsättning på Sommarlovsentreprenörerna?
– Det vet vi inte än, men vi vill väldigt gärna eftersom vi er att den här typen av insatser spelar en stor och viktig roll. Den psykiska ohälsan ökar bland unga liksom ungdomsarbetslösheten, så det är inte lätt att växa upp och ta klivet ut i arbetslivet. De här aktiviteterna har bidragit till att öka deltagarnas självförtroende och insikt om vad de kan åstadkomma med sig själva som verktyg, så jag hoppas verkligen att det kommer att finnas medel även framöver så att vi kan fortsätta.

4F52_3.jpg

Sommarlovsentreprenörerna 2014.