Gothenburg green city zone söker samarbetspartners. På sträckan mellan Lindholmen på Hisingen och Forsåker i Mölndal ska framtidens hållbara transporter testas och utvecklas. Målet är nollutsläpp 2030 och satsningen heter Gothenburg green city zone.

Bakgrunden är ett ökat behov av hållbara transporter i takt med att Göteborg och Göteborgsregionen växer. En växande stad och regionen som samtidigt har mål om noll i klimatavtryck år 2030 kräver rejäla satsningar på utveckling av hållbara lösningar.

”Västsverige ligger långt framme”

– Det krävs mycket action nu. Det är bara nio år kvar till att målet ska nås och för att klara det krävs samverkan. Redan i dag ligger Västsverige långt framme när det gäller forskning och utveckling i allmänhet, och inom hållbarhet i synnerhet. Med Gothenburg green city zone skapar vi ännu en möjlighet för samverkan där fler kan vara med, säger Maria Strömberg, chef för kluster och innovation på BRG, Business Region Göteborg.

Tanken är att skapa en zon där ny teknik och hållbara lösningar kan testas genom att hitta hållbara lösningar för det transportbehov som finns i området i dag. Målet att alla fordon som färdas i eller från Gothenburg green city zone ska drivas fossilfritt i en väl fungerande infrastruktur med klimatneutrala transportval som underlättar vardagen för såväl näringsidkare som för boende och besökare i staden.

Brett samarbete

– Här kan vi tillsammans hitta lösningar för transport av både gods och människor. Förhoppningen är att det som utvecklas här ska kunna användas i andra delar av Göteborg, men också nationellt och internationellt, säger Maria Strömberg på Business Region Göteborg.

Gothenburg green city zone är ett brett samarbete med intressenter från såväl näringsliv, som forskning och det offentliga. Bakom satsningen står Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE research institutes of Sweden. Men ett flertal av stadens bolag och förvaltningar är engagerade liksom Chalmers tekniska högskola, Göteborgs handelshögskola/Göteborgs universitet, Svenska Mässan, Mölndals stad med flera förvaltningar och bolag samt Johanneberg science park.

– Att kunna prova nya idéer är avgörande för att minska klimatutsläppen i den takt som krävs. Utsläppsfria zoner är ett strålande exempel på hur vi kan minska klimatutsläppen och samtidigt driva på för en hållbar näringslivsutveckling, säger Emmyly Bönfors, ordförande för miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad.

”En möjligheternas zon”

– Det här initiativet är helt i linje med vårt företags syfte. Vi vill vara med och skapa framtidens städer och säkerställa att de är beboeliga och attraktiva. Det här initiativet ger oss möjligheten att göra det och samtidigt ta ansvar för vår hemstad, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars.

Nu välkomnas fler samarbetspartners att delta.

– Det här är en möjligheternas zon där deltagarna kommer att dra nytta av varandras erfarenheter samtidigt som nya affärsmöjligheter öppnas. Vi hoppas nu att alla som kan och vill vara med och testa hållbara transportlösningar tar chansen att vara med, säger Maria Strömberg på Business Region Göteborg.

Gothenburg green city zone omfattar området från Lindholmen på Hisingen, genom evenemangsstråket till Forsåker i Mölndal.