Signering med kunglig glans. I samband med det pågående statsbesöket från Nederländerna undertecknar Göteborgs hamn och Rotterdams hamn ett samförståndsavtal om en grön sjöfartskorridor för nya alternativa bränslen. Avtalet signerades högtidligt, i närvaro av de svenska och nederländska Kungaparen, ombord på elfärjan Eloise.

Efter lunch i Residenset gick det svenska kungaparet, kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, och det nederländska Kungaparet, kung Willem-Alexander och drottning Máxima, den korta sträckan till Stenpiren och elfärjan Eloise. Ombord väntade Göteborgs hamns VD Elvir Dzanic och Rotterdam hamns VD Allard Castelein för att skriva under ett samförståndsavtal om digital utveckling och etablering av en grön korridor för nya alternativa bränslen.

Konceptet med gröna korridorer, det vill säga en sträcka mellan två hamnar som helt eller delvis trafikeras av utsläppssnåla sjötransporter, etablerades vid klimatmötet COP26 i Glasgow. Vid mötet skrev 24 länder, däribland Sverige och Nederländerna, under Clydebank-deklarationen om att länderna ska främja sjöfartens klimatomställning genom att identifiera och verka för gröna sjöfartskorridorer.

− Med samförståndsavtalet kommer vi kunna hjälpa Sverige att uppfylla de löften vi gav vid klimatmötet, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs hamn.

Grön rabatt på hamntaxa

För att åstadkomma en klimatomställning behöver sjöfartsnäringen byta bränsle, från olja till biobaserade bränslen eller e-bränsle, där man med hjälp av el får fram flytande metanol och ammoniak. Elen gör dock att det är en dyr process.

− Därför måste vi hjälpas åt, dela på kostnaderna och samarbeta, säger Edvard Molitor.

I arbetet med att skapa gröna korridorer och förutsättningar för en renare sjöfart använder hamnarna bland annat Environmental Shipping Index. Det är ett verktyg för att mäta hur miljövänligt ett fartyg är och baserat på indexet får fartyget rabatt på hamntaxan.

Klimatmål till 2030

Ombord på Eloise får Kungaparen en presentation av Elvir Dzanic om Göteborgs hamns arbete med grönare sjöfart. 2019 satte hamnen upp ett mål om att uppnå 70 procents minskning av klimatpåverkande utsläpp fram till 2030 och redan har flera hamnterminaler minskat sina utsläpp med mer än 70 procent.

Edvard Molitor menar att Göteborgs hamn ligger i framkant när det gäller miljöarbete.

− Vi är också bra på digital utveckling och innovation. Så även om Rotterdams hamn är ungefär tio gånger så stor som Göteborgs hamn har vi mycket att erbjuda och tillsammans kan vi skapa bra förutsättningar för att byta till renare bränsle och få renare sjöfart.

Efter turen med Eloise fortsätter det nederländska Kungaparet till AB Volvo. Det är sista stoppet på statsbesöket innan de åker mot Landvetter för att flyga hem.