Storinvestering i infrastruktur. Containerterminalen i Göteborgs hamn får ytterligare två stora lyftkranar, 45 meter höga så kallade Super post panamax-kranar. Kranarna, som är de största i Skandinavien, skeppas till Göteborg och byggs upp på plats i oktober nästa år.

APM Terminals tog över Göteborgs containerhamn i januari förra året och investerar nu sammanlagt 800 miljoner kronor på infrastruktur. Förutom de två containerkranarna blir det bland annat också två nya järnvägskranar och mer järnvägsspår, anpassade till EU-standard.

Investeringen innebär att hamnen ökar sin kapacitet med upp till 50 procent och kan hantera fler och större fartyg på kortare tid.