Nordens största hamn – Göteborgs - slår rekord, trots den ekonomiska krisen. Mängden gods som transporteras på järnväg till och från hamnen fortsätter att öka och under september slogs alla tidigare rekord: 20.395 enheter.

Allt fler väljer att transportera sitt gods till och från Göteborgs Hamn på järnväg, något som ger stora miljövinster.

Konjunkturförändringar ses tidigt

– Det godsslag som stått sig bäst och till och med ökat under lågkonjunkturen är järnvägstransporterna som fortsätter att slå rekord månad för månad, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Övriga godsslag visar på lägre men något stabiliserade volymer jämfört med förra året.

Eftersom en fjärdedel av Sveriges utrikeshandel går via Göteborgs hamn, speglar godsflödet den svenska industrin. Här kan tecken på konjunktur-förändringar ses tidigt.

”Anar svag ljusning av godstransporter”

– Vi ser ännu inte några större tendenser till uppgång, men vi ser något stabiliserade volymer och anar en svag ljusning av godstransporter, säger Magnus Kårestedt.

Siffrorna för årets tredje kvartal är mer positiva än de för första halvåret. Under perioden juli – september hanterades fyra procent färre containrar jämfört med samma kvartal 2008. Motsvarande siffra för första halvåret var minus tio procent. Hittills i år har 606.500 containrar skeppats till och från Göteborgs Hamn.

Bromsat ras för utrikeshandeln med bilar

Även i ro/ro-terminalen ser volymerna ut att ha stabiliserat sig. Där hanterades 20 procent färre enheter under årets tredje kvartal jämfört med samma kvartal förra året. För första halvåret var motsvarande siffra minus 26 procent.

Utrikeshandeln med bilar har drabbats hårdast av lågkonjunkturen, men även där har raset bromats upp. Från juli till september hanterades 38.412 bilar, 28 procent färrre än samma period i fjol. Första halvåret var motsvarade siffra minus 58 procent.