Mängden hanterat gods i Göteborgs hamn ökar igen. Bilar är det godsslag som ökar mest. Men även siffrorna för hanteringen av oljevolymer och rullande last pekar uppåt.

Under lågkonjunkturen 2009 var det främst bilhanteringen som minskade i Göteborgs hamn. I år tycks trenden ha vänt och bilhanteringen ökade under årets fyra första månader med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Även olja hanteras i större volymer. Förklaringen är att mellanlagring av råolja påbörjats i ett av hamnens bergrum. Rummet är nu fullt och oljan ska lagras där till nästa år.

Över lag visar siffrorna för årets första fyra månader på ett förbättrat konjunkturläge.