Prisat samarbete. ”Vi är ett steg närmare vårt övergripande mål att skapa minst 120 000 nya jobb till 2035. Handlingsplanen som ska skapa bättre förutsättningar för näringslivet är beslutad i alla involverade nämnder och styrelser och det känns så bra att se hur det konkreta arbetet tar fart”. Det säger Pia Areblad som ansvarar för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program på Business Region Göteborg. 

Göteborg och hela Göteborgsregionen fick tidigare i år ta emot priset “European entrepreneurial region award 2020” för arbetet med strategin bakom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Vad innebär det här priset för Göteborg och för hela regionen?
– Utmärkelsen är en uppmuntran för hur vi tillsammans arbetat med att ta fram strategin. Jag brukar lite käckt säga att ”alla är vinnare”. Om inte näringslivet lagt tid på att ge oss feedback kring hur vi kan förbättra vårt arbete med att skapa förutsättningar för företagande, om inte de 24 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad som aktivt arbetar med programmet valt att bidra samt att alla kommuner i Göteborgsregions kommunalförbund valt att fokusera på samma övergripande mål, så hade vi inte kammat hem priset.

Vad händer nu?
– Arbetet med alla aktiviteter som ska genomföras är redan igång och det kan man följa på Business region Göteborgs hemsida. Där har vi samlat allt som finns med i handlingsplanens, vem som ansvarar för vad och vad vi vill uppnå med varje enskild del.

– Alla aktiviteter ska möta de utmaningar som har identifierats tillsammans med näringslivet, något som man uppmärksammades i motiveringen till priset vi fick: “Den inkluderande arbetsprocessen som byggt på dialog, involvering och stark samverkan mellan Göteborgsregionens tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer.” 

 Kan du ge något exempel på vad som ska göras eller som redan har gjorts?
– Vi har precis genomför Future skills som är en del av gymnasiedagarna, där företag, branscher och andra organisationer ställer ut och finns på plats för att möta ungdomarna. I vårt samarbete kring kompetensförsörjning inom programmet, har vi arbetat med att skapa branschvisa kompetensråd. Dessa råd har jobbat för att visa upp sin bransch tillsammans med företag under Future skills, vilket i år resulterade i att det var många fler branscher och företag som deltog.

Hur integreras hela Göteborgsregionen i det här arbetet?
– Varje kommun i Göteborgsregionen ser över hur de kan bidra till de tre övergripande målen i programmet. Det görs ett ambitiöst arbete med att bryta ned vad som är relevant för till exempel Öckerö, Tjörn och Mölndal att göra för att nå de mål vi satt.

– Förutom Göteborg har Mölndal och Härryda nu beslutat hur de ska arbeta för att bidra till målen. Kungsbacka, Partille, Tjörn, Öckerö förväntas besluta om sin del i strategin innan året är slut och övriga kommuner förväntas vara klara 2020. Jag måste säga att det är ett imponerande arbete som tar plats.

Hela programmet syftar till att skapa bättre förutsättningar för näringslivet. Gör ni det?
– Det är jag övertygad om att vi kommer se då programmet implementeras. Men det kommer att ta tid och det är ju förstås svårt att exakt säkerställa vad som bidrar till vad.

– Men vi känner oss helt trygga med att de aktiviteter och insatser vi arbetar med nu kommer driva arbetet framåt. Vi har ju tre målgrupper i staden; besökare, boende och företagare. Programmet är den ”karta” vi stakat ut för att tillsammans möta målgruppen företagares behov i staden.

Vad ser du för utmaningar?
– Att få klart handlingsplanen för området ”Infrastruktur” som är komplext med många intressenter. Vi måste bestämma oss för vilka aktiviteter vi ska genomföra och hur det på bästa sätt gynnar näringslivet.

Vad är du glad över just nu?
– Just nu är jag glad över att referensorganisationerna till programmet; Västsvenska Handelskammaren, Företagarna, Svenskt Näringsliv, LO, Unionen, Göteborgs universitet och Studentforum så tydligt vill vara en del i utvecklingen av arbetet. Förtroendekapitalet och dialogen med näringslivet är en grundbult för att vi ska komma framåt med arbetet.

– Jag är verkligen stolt över vår regions förmåga att vara öppen och lyssna på näringslivet och hur vi tillsammans antar de utmaningarna vi står inför.