Ökad förståelse är en förklaring. Företagsklimatet i Göteborg har förbättrats kraftigt. Det visar den senaste insiktsmätningen bland företagare som ger den kommunala servicen ett historiskt högt betyg med ett Nöjd-kund-index på 73.

Ladda ner senaste Insikts-rapporten genom att klicka på bilden.

– En förklaring till att vi når rekordresultat trots pandemin är att förståelsen för varandras villkor ökat mellan företagen och Göteborgs Stad, man har visat en stor vilja att hjälpas åt och stötta varandra, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg.

Insikt 2020 är den sjunde undersökningen som Sveriges kommuner och regioner, SKR, gjort i hela Sverige tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm business alliance. Syftet är att få företagarnas åsikter och hitta områden som behöver förbättras inom den kommunala servicen.

Göteborgs Stad jämför sig med Stockholm och Malmö eftersom de har den storlek som krävs för att det ska vara relevant.

– Det är första gången sedan mätningarna blev rikstäckande 2012 som vi nu ligger på samma nivå som Stockholm, så vi är väldigt glada. Nu har vi ett totalt Nöjd-kund-index, NKI, på 73. Vi har dessutom gått om Malmö, säger Kajsa Dahlsten.

Positivt betyg för bygglov

Mätningen görs bland företag som haft kontakt med kommunen inom något eller några av följande myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd. Där märks det en väldigt positiv ökning inom området bygglov.

För tre år sedan låg NKI på 52, förra året på 58 och nu 65.

– Det började med att Göteborgs Stad bestämde sig för att helt få bort bygglovsköerna och efter det har man fortsatt med att effektivisera handläggningen och ge en ännu bättre service.

Livsmedelskontroll har klättrat

 Ett annat område som gått starkt framåt i år är livsmedelskontrollen som miljöförvaltningen ansvarar för. Där har betyget ökat från 74 till 80 vilket är ett mycket högt resultat.

– En anledning till det är att miljöförvaltningen haft en systematisk och nära dialog med företrädare för restaurangbranschen och besöksnäringen i de här tuffa tiderna. Det är nästan en nödvändighet eftersom miljöförvaltningen också fick en extra uppgift i form av trängselkontroller under pandemin. De har försökt att mötas kring branschens behov och myndighetens förutsättningar för att hitta konstruktiva lösningar.

Högt betyg på bemötande

Insikt mäter kundernas nöjdhet inom sex serviceområden:  information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Bemötande får ett mycket högt betyg i mätningen, NKI 79. Det är ett kvitto på att företag är väldigt nöjda med tjänstemännens attityd.

813 företag i Göteborg svarade på undersökningen. I hela Göteborgsregionen, Göteborg och tolv andra kommuner, svarade 2420 företag. NKI för Göteborgsregionen ligger på 72. Gränsen för ett högt NKI är 70 och för mycket högt är gränsen 80. Förra året hade Göteborg och Göteborgsregionen båda ett NKI på 69.