Starkare läge än före pandemin visar ny rapport. Det är högkonjunktur i Göteborgsregionen efter en snabb återhämtning. Det visar Business Regions senaste konjunkturrapport. Viktiga marknader fortsätter att växa, arbetslösheten sjunker och det går bättre för besöksnäringen.

Business Region Göteborg: Läs konjunkturrapporten här

Konjunkturinstitutets senaste undersökning visar att näringslivet i Göteborgsregionen har stärkts ytterligare. Konjunkturindikatorn stannar på 116,4 vilket innebär att regionen lämnat normalstarkt läge och gått in i högkonjunktur. Indikatorn är också starkare än under högkonjunkturåren 2015 till 2018. Tillväxten på viktiga marknader, där USA är den största för export, ser fortsatt stark ut.

– Ett starkt läge har byggts upp på våra viktigaste marknader, vilket kan gynna Göteborgsregionens exportintensiva näringsliv. Närmare 80 procent av regionens export går till dessa länder, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Högkonjunktur och fler arbetstillfällen

 Handeln har återhämtat sig under andra kvartalet och upplever högkonjunktur. Det gäller också tjänstesektorn. Försäljningen har ökat kraftigt och lönsamheten har förbättrats, särskilt i tjänstesektorn. Antalet jobb inom handel och tjänstesektorn har ökat kraftigt under andra kvartalet.

Förväntningen är att sysselsättningen kommer att fortsätta att öka. Inom tillverknings- och byggindustrin ökade antalet anställda rejält i Sverige, det antas gälla även för Göteborgsregionen. Där bedömer företagen att trenden kommer att fortsätta.

Lägre arbetslöshet och färre varsel

Arbetslösheten har sjunkit det senaste halvåret och det gäller alla tre storstadsregioner (Stockholm, Göteborg, Malmö). I augusti var arbetslösheten 6,9 procent i Göteborgsregionen, vilket är en minskning med 1,6 procentenheter på årsbasis. Antalet varsel har fortsatt att ligga på rekordlåg nivå under juni till augusti 2021, med i snitt 96 varsel per månad. Under samma period annonserades i genomsnitt 6500 nya arbeten (tillsvidareanställningar) ut per månad. Det är en ökning med 97 procent jämfört med förra året.

Gått bättre för besöksnäringen

Det har även gått bättre för besöksnäringen under andra kvartalet. Antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar i regionen ökade till 202 000 per månad. Det är en dubblering jämfört med förra året, men hälften av genomsnittet för 2015 till 2019.

– Vi hoppas att besöksnäringen kan studsa tillbaka ytterligare nu när restriktionerna släpper helt och förutsättningarna normaliseras. Men det gäller att få kunderna att hitta tillbaka, och att få tag i den kompetens man behöver anställa, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.