Men fortfarande långt till målet. Den kommunala servicen i Göteborgsregionen får allt högre betyg av företagen, men har fortfarande långt till målet att bli bäst bland storstadsregionerna. Det visar en ny enkätundersökning. ”Vi går åt rätt håll men måste fokusera ännu mer på frågan”, säger Henrik Einarsson på Business region Göteborg.

När Sveriges Kommuner och landsting för fjärde gången frågar företagen hur de ser på sina kommunala kontakter, klättrar betyget för Göteborgsregionens kommuner upp ännu en enhet.

De 3000 tillfrågade företagen i region har fått tycka till om den kommunala servicen inom fem områden: Markupplåtelse, Miljö-och hälsoskydd, Serveringstillstånd, Brandtillsyn och Bygglov.

Nöjd-kund-index ökar för de tre förstnämnda områdena, medan brandtillsynen får samma betyg som vid den senast gjorda undersökningen för två år sedan.

Sänkta bygglovsbetyg
Däremot drabbas bygglovshanteringen i såväl Göteborgs Stad som i regionen av sänkta betyg. För två år sedan kunde stadsbyggnadskontorets bygglovshantering stoltsera med den enskilt största uppgången i staden. Ett lyft på hela elva enheter gav klara besked om att kunderna uppskattade tillgänglighet och handläggningstider.

Nu tittar samma företag med mer kritiska ögon på den service de erbjuds, och bygglovshanteringen tappar sex enheter i regionen, fem av dem kan härledas till Göteborg.

Huvudmålet kvarstår
Trots den enskilda dippen fortsätter kundbetygen generellt att höjas i Göteborg.

– Sedan mätningarna började har vi ökat fem enheter. Det vi bestämmer oss för att jobba med – det ger resultat, säger Henrik Einarsson som är etableringschef på Business region Göteborg och fortsätter:

– Samtidigt tvingas vi konstatera att vi inte lyckas nå vårt huvudmål: att erbjuda den bästa servicen bland landets storstäder.

Malmö ligger nu jämsides med Göteborg medan Stockholm till och med utökat sitt försprång.

– Dom ligger högre än oss på i princip alla områden, och nu måste vi fokusera ännu mer på uppgiften att komma ikapp, säger Henrik Einarsson.

Tätare mätningar
En första åtgärd är att BRG framöver kommer att göra månatliga mätningar och ny rapport varje kvartal.

– På så sätt kommer vi att kunna följa resultaten mycket tajtare, vi får också bättre möjligheter att styra verksamheten efter kundresponsen.

Vid ett uppföljande arrangemang i november samlas 450 tjänstemän och politiker för att diskutera hur man kan förbättra servicen ytterligare.

– Företagen är helt beroende av att komma fram till rätt person och mötas av en god och snabb service. Det här spelar stor roll när man väljer var man ska etablera eller expandera. Därför är det väldigt viktigt att vi har ett bra rykte om oss att ge bra service, säger Henrik Einarsson.