Lyckad första dag. Göteborgs Stad vill tillsammans med de fastighetsföretag som verkar i regionen sprida ryktet om allt som ska planeras och byggas i staden framöver. Därför är tre kommunala bolag och 23 privata på plats under fastighetsmässan Mipim i Cannes 15–18 mars. Under den första dagen var Göteborgs monter en av de mest välbesökta.

Se filmen Göteborg och Älvstaden – så ska staden växa

På den film som visas i Göteborgs monter på Mipim-mässan flyger kameran längs älvstränderna medan stadens utveckling visualiseras genom att hela områden med bostäder, kontor och handel skjuter upp i den befintliga staden. Frihamnen, kring Backaplan, Centralenområdet, Södra älvstranden är bara några av de områden som kommer att utvecklas under de kommande decennierna.

Enligt beräkningar i en färsk rapport från Business Region Göteborg ska bostäder, kontor, handel, infrastruktur och logistik för mellan 800 och 1 000 miljarder kronor byggas fram till år 2035. Och då behövs investeringar och kompetens för att planera och bygga.

Världens största fastighetsmässa
– Byggbranschen har redan högkonjunktur och peaken för Göteborg kommer vara kring 2020–2021. Så det finns en risk att vi inte har tillräckliga möjligheter att finansiera, och kompetens att bygga, utveckla, säger Andreas Göthberg, ansvarig för internationella investeringar på Business Region Göteborg, BRG, och projektledare för Mipim-satsningen.

Mipim i franska Cannes är världens största mässa för planerare, investerare och andra aktörer inom stadsutveckling. Förhoppningen från Göteborgs Stads sida är att en del av dem ska se utvecklingen av staden som så intressant och lovande att de vill etablera verksamhet här.

– Det är viktigt att skicka signalen till potentiella investerare att om de etablerar sig i Göteborg behöver de inte vara oroliga att det är en engångshändelse att de hittar affärsmöjligheter, utan det är något som kommer pågå många år framöver.

Första dagen gick över förväntan
Från Göteborgs Stad är de kommunala bolagen Älvstranden utveckling, Higab och Framtidenkoncernen på plats. De har satsat 200 000 kronor var på mässdeltagandet. Utöver det har Göteborgs stad kostnader för resor, boende och ackreditering för de 27 delegater som deltar på drygt 450 000 kronor.

Utöver de kommunala bolagen är 23 privata företag med verksamhet i Göteborgsregionen på plats, med syfte att hitta investeringar och nya affärsmöjligheter. De bidrar med resterande del av den budgeten för Mipim-satsningen, som totalt ligger på 3,6 miljoner.

Andreas Göthberg konstaterar att första dagen på mässan gick över förväntan.

– Första dagen brukar det var lite lugnare här, folk anländer under dagen och så brukar det bli bra drag fram emot eftermiddagen. Men vi hade oerhört högt tryck i Göteborgs monter redan från klockan nio och hela dagen.

39B2.jpg
Foto: Jessica Humleklo