Står emot nedgången. Medan konjunkturen går ner i Europa skapas rekordmånga jobb i Göteborgsregionen. Här växer sysselsättningen snabbast av Sveriges storstadsregioner. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Vid halvårsskiftet var antalet sysselsatta i Göteborgsregionen uppe i rekordhöga 485.000 personer. I över två år har sysselsättningen i Göteborgsregionen ökat varje kvartal. Andra kvartalet 2012 var inget undantag, sysselsättningen ökade med hela 3,9 procent.

– En så stor ökning har vi bara haft två gånger på 2000-talet. Men det mest anmärkningsvärda är att det kommer just nu, när konjunkturen är så osäker och de andra storstadsregionerna visar en betydligt lägre tillväxt, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi på Business Region Göteborg.

Lägre arbetslöshet än rikssnittet
Arbetslösheten i regionen låg i augusti på 7,5 procent, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 8,3 procent. Det senaste året har arbetslösheten i regionen ökat med 0,1 procent, efter att ha minskat i två år.

I genomsnitt 4.183 lediga tillsvidareanställningar fanns registrerade hos Arbetsförmedlingen i juli till augusti. Det är en ökning med sju procent jämfört med föregående år.

– Det här talar för att arbetsmarknaden kommer att fortsätta vara stabil på kort sikt. I bakgrunden finns förstås ett Europaspöke, men vi räknar med att det inte kommer att slå in dramatiskt på arbetsmarkanden åtminstone det närmaste halvåret. Efter det kommer det troligen att bromsa in, säger Henrik Einarsson.

Svenskt näringsliv var inte lika positiva i sin senaste konjunkturrapport?
– Den rapporten visar att det går bättre i Västra Götaland än riket. Göteborgsregionen brukar gå bättre än länet, vilket vår statistik visar, säger Henrik Einarsson.