Prisas för hållbar metod mot havstulpaner.   Det är för nytänkande och entreprenörskap som biotechbolaget I-Tech belönas för sin substans som håller havstulpaner borta från fartygsskrov utan att döda dem.

I-Tech är ett biotechföretag som bildades år 2000 och som är en spin-off från Göteborgs universitet och Chalmers. Det forskningsintensiva bolaget har nu hittat en hållbar lösning på fartygsbranschens stora bekymmer med påväxt av havstulpaner.

Bolagets produkt, substansen Selektope, som tillsätts i båtbottenfärg stöter bort havstulpanerna utan att döda dem. Lösningen har blivit världsledande och är unik, då det hittills är den enda substansen som inte har en dödande inverkan på havstulpanerna.

– Årets vinnare är ett företag som visat på stort entreprenörskap och nytänkande. De har genom innovativt forskningsarbete förändrat sin bransch och är nu i den absoluta framkanten av utvecklingen. I-Tech har en unik och hållbar produkt som är världsledande säger Kristin Mari Riera, projektledare på Näringslivsgruppen på Göteborg & Co.

Näringslivsgruppen arbetar för att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft genom samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi.

Companipriset består av 25 000 kronor och delas ut  i samband med Börssällskapets möte den 2 april.