Uppåtgående trend. Göteborgs hamns godstrafik till och från andra världsdelar fortsätter att öka, vilket gav nytt containerrekord. Men Europahandeln minskar, visar hamnens kvartalsrapport som presenterades på fredagen.

– Eftersom en stor del av Sveriges handel går via vår hamn märker vi tidigt av svängningar i konjunkturen, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Trenden som inleddes hösten 2011 håller i sig; export och import till och från andra världsdelar fortsätter att växa, medan handeln inom Europa är betydligt svagare.

233.000 containrar i omlopp
Globala handelsvaror skeppas ofta i containrar. Under första kvartalet i år skeppades 233.000 containrar via Göteborgs hamn (tjugofotscontainrar, TEU). Det är en ökning med en procent jämfört med första kvartalet 2011 och innebär nytt kvartalsrekord för containerhandeln via hamnen.

Exportcontainrarna innehåller till stor del industrikomponenter, trävaror, papper och stål medan importen består av i stort sett allt vi konsumerar i Sverige – kläder, livsmedel, elektronik med mera.

Järnvägstransporterna ökar mest
Största förändringen under första kvartalet gäller järnvägstransporterna till och från hamnen. Här är ökningen hela 11 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Hamnens roro-trafik till England, Tyskland, Danmark och Belgien minskade med fem procent jämfört med första kvartalet 2011.

– Det ekonomiska läget i Europa avspeglar sig tydligt i minskade handelsflöden. Englandstrafiken är mest drabbad, medan Belgien står sig något bättre, säger Magnus Kårestedt.