Men prognoserna är osäkra. Hög inflyttning och stabil arbetsmarknad är tydliga tecken på att Göteborgsregionen är en attraktiv tillväxtregion. Samtidigt påverkas regionen av den växande oron för flera europeiska länders statsfinanser. Redan nu är företagen beredda på att minska sin produktion.

Business Region Göteborgs nya kvartalsrapport visar på en stark Göteborgsregion där inflyttningen och sysselsättningen ökar.

Nedgång i ungdomsarbetslösheten
– Arbetslöshetssiffrorna faller och vi har haft en den största inflyttningen på tio år under andra kvartalet 2011. Att det finns många lediga jobb tyder också på fortsatt stabil tillväxt, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi på BRG.

För femte kvartalet i rad ökar sysselsättningen. Jämfört med augusti förra året minskade arbetslösheten med en procentenhet och ligger nu på 5, 5 procent. Framförallt märks en tydlig nedgång i ungdomsarbetslösheten. Där är minskningen det senaste året större än riksgenomsnittet.

Men de positiva signalerna dämpas av den globala ekonomiska turbulensen under sensommaren och tidig höst. Många företag i regionen påverkas av hur exportmarknaden ser ut.

Starkt konjunkturläge har mattats av
– Orosmolnet är osäkra prognoser när det gäller utländsk efterfrågan. Just nu ser vi att Tyskland bromsar in under 2012, samtidigt som USA, Norge och Storbritannien väntas få positiv tillväxt. Och tillsammans utgör de en större marknad än Tyskland. Effekterna är svåra att förutsäga, säger Henrik Eliasson.

Redan nu förbereder sig företagen på minskad efterfrågan. En rundringning som BRG har gjort visar på höjd beredskap.

– Vårens starka konjunkturläge har mattats av, men det är inte fråga om någon tvärbromsning som inträffade hösten 2008, säger Henrik Eliasson.