Hållbara lösningar visades på Living Lab. Ett munstycke som sparar vatten från kranen och särskilt designade solpaneler till tak och fasader. Det var några av innovationerna när 27 företag från norra Europa presenterade sina idéer för internationella experter inom bygg- och fastighetsbranschen på Living Lab i Göteborg. 

Den 8 maj hade Business Region Göteborg bjudit in till Living Lab i Göteborg, ett koncept där små och stora företag under en pitch på ett par minuter presenterar sina idéer. I byggandets Göteborg var den självklara målgruppen bygg- och fastighetsbolag, liksom experter med byggfokus. Och det var också de som satt i publiken. På plats fanns ett 150-tal deltagare från åtta olika länder – bland annat från Kina.

– 17 av företagen fick möjlighet att både pitcha i två minuter från scenen och träffa ansvariga personer i enskilda möten. Ytterligare tio företag ställde ut, säger Carina Nowak från Business Region Göteborg, projektledare för det internationella projektet Northern Connections, som stod bakom eventet.

Fokus för dagen var hållbara lösningar inom fossilfritt byggande, med allt från heltäckande innovationer till detaljer som i längden gör stor skillnad.

Sparar vatten i vardagen
En av de mer uppmärksammade produkterna var ett munstycke som kan spara upp till 98 procent av vattenförbrukningen i vanliga kranar.

– För oss har det här varit en riktigt bra dag. Jag har träffat folk jag annars inte kunnat få kontakt med så lätt. Och jag är extra stolt över att kunna visa något väldigt konkret, som kan påverka här och nu. Alla som gått på toa under dagen har förhoppningsvis fått sig en tankeställare, säger Urban Dalhov på det svenska start-up företaget Altered, som själv skruvade fast munstycken toaletterna, så att deltagarna kunde uppleva företagets innovation.

Också åhörarna var nöjda med presentationer och mötesmöjligheter.

– Living Labbet har varit avgörande för att hitta leverantörer som ska hjälpa oss att kunna växla över till fossilfritt byggande. Vi kommer vilja vill ha fortsatt dialog med alla leverantörer vi träffade under dagen, summerade Anders Hall från lokalförvaltningen i Göteborgs Stad.

Han är projektledare för den fossilfria förskolan Hoppet, som börjar byggas i Göteborg i höst. Projektet ska sätta en standard för framtida byggprojekt i Göteborg och är en viktig kugge i arbetet med att till år 2050 nå Göteborgs Stads mål för en hållbar utsläppsnivå för växthusgaser.