Satsning på lokalt företagande i Västra Hisingen. På onsdag kan den som går i starta-eget-tankar eller redan har ett litet företag hämta ny kraft och inspiration på Kulturhuset Vingen i Torslanda. Då är det dags för Småföretagardagen – en halvdag med mässutställning, föredrag och paneldiskussioner.

Småföretagardagen arrangeras av Företagsamma Västra Hisingen, ett EU-projekt som verkar för att stärka företagandet i stadsdelen. Genom att bjuda in till en halvdagsmässa hoppas man på att inspirera och få ut massor av värdefull information till projektets målgrupper.

På programmet står bland annat två föredragshållare, Jane Higginbotham Håkansson och Viktor Nord. Båda är driftiga entreprenörer med bas i Göteborg.

− De ska få berätta om hur det var för dem att starta ett företag, hur de trodde att det skulle bli och hur det sedan blev. De kommer att dela med sig av tips och råd, säger Julia Hult på Företagsamma Västra Hisingen.

Nytt kontor på Friskväderstorget
På plats på mässan är även flera organisationer och nätverk som kan vara till hjälp när man startar eller driver ett litet företag. Skatteverket, Coompanion, Nyföretagarcentrum och Torslanda Företagarförening är några av dem.

Nästa steg i Företagsamma Västra Hisingens arbete med att ta tillvara på det lokala entreprenörskapet är att öppna ett nystartskontor, liknande de kontor Business Center driver i Nordost. Tanken är att den nya mötesplatsen ska öppna på Friskvärderstorget i december.

− Vi kommer att ge vägledning, ha kurser och även hyra ut kontorsplatser i lokalen. Det handlar om att ge en lokal service som har saknats tidigare, säger Julia Hult.

Redan nu finns även planer på ytterligare en mässa för småföretagare till våren, fast då i Biskopsgården i stället för i Torslanda.

2174.jpg