För tredje året i rad träffas branschfolk för att prata om smarta bilar som kan kommunicera trådlöst. 5-7 oktober pågår ”Sharp cases” i Göteborg, en konferens inom framtidsområdet telematik, arrangerad av västsvenska Telematics Valley.

Telematik är ett samlingsbegrepp för användning av informationsteknik och trådlös kommunikation i fordon. Enkelt uttryck handlar det om datorer som gör bilarna smarta.

Fokus på kommersiell nytta

Redan idag används datasystem för service och säkerhet, till exempel navigeringssystem som hjälper föraren att hitta eller sensorer som talar om när det är halt på vägen.

Telematik är en bransch med snabb utvecklingstakt. Den första konferensen som anordnades handlade nästan bara om framtidsvisioner.

Idag, tre år senare, har många av idéerna utvecklats till färdiga produkter. Årets konferens fokuserar därför på den kommersiella nyttan av tekniken.

Vill skapa efterfrågan

– Vi har utvecklat och forskat så länge kring telematik och intelligenta transportsystem. Nu är det dags för nästa steg – att få ut systemen på marknaden och skapa en efterfrågan, säger Torbjörn Biding, styrelseordförande i branschorganisationen Telematics Valley som arrangerar konferensen på Lindholmen Science Park.

Konferensen, som på tisdagen invigdes av näringsminister Leif Pagrotsky, har lockat 203 personer från 104 företag i tio länder. Två tredjedelar av konferensdeltagarna kommer från Sverige.

Gästtalare är bland andra Hasse Johansson från Scania, Per Adamsson från Volvo Lastvagnar och Phil Magney från Telematics Research Group Europe.

Den 7 oktober ägnas en hel dag åt IVSS, Intellegent Vehicle Safety Systems, och vad det kommer innebära för morgondagens förare, fordon och tillverkare.

Fotnot:
Telematics Valley består av företag i och runt Göteborg som arbetar med IT och telekomteknik kopplad till fordonsindustrin.