Kan ta emot större fartyg. För att möta utvecklingen mot allt större fartyg ska farleden in i Göteborgs hamn bli djupare. Som det är idag kan de största fartygen bara komma halvlastade i hamnen.

Projektet Skandiaporten är nu i hamn. Kommunfullmäktige har beviljat upp till drygt en miljard kronor till projektet och tillsammans med Trafikverkets lika stora avsättning är finansieringen på plats och farleden in i Göteborgs hamn kan fördjupas.

– Detta är ett race vi måste hänga med i om vi ska fortsätta ha en internationell storhamn i Sverige. Utan de största fartygen hamnar hamnen på marginalen, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Fyra meter djupare

Idag klarar farleden som mest av fartyg med fartygsdjupgående (det vill säga avståndet från vattenlinjen till den lägsta punkten på fartygets undersida) på 13,5 meter. En fördjupning skulle innebära att Göteborgs hamn kan ta emot fartyg med upp till 17,5 meters fartygsdjupgående.

Direktsjöfart utan omlastning till och från Göteborgs hamn är en viktig förutsättning för svenska företag att nå globala marknader.

– Det här är 2000-talets viktigaste hamnprojekt i Sverige, säger Elvir Dzanic.

Projekt Skandiaporten ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket och väntas vara klart 2026.