Sista ansökningsdag 14 juni. Har du en idé som kan hjälpa till att lösa Göteborgs klimatutmaningar? I så fall finns chansen att få diskutera den på Open Innovation Day i höst. Fokus ligger på fyra områden - klimatsmarta köp, hållbara transporter, delad ekonomi och hållbar fritid.

− Vi bjuder in företag, organisationer och privatpersoner att har lösningar som hjälper Göteborgs Stad att nå sina klimatmål. Idén behöver inte vara helt färdig, men vi vill att det ska finnas ambitioner att utveckla den affärsmässigt, säger Lars Bern på Business Region Göteborg.

Arrangeras med Climate KIC
De tio lösningar som bäst uppfyller kraven kommer sedan att presenteras och diskuteras på Open Innovation Day den 6 oktober. Arrangörer är Business Region Göteborg och nätverket Climate KIC, där Göteborgs Stad är medlem sedan några månader tillbaka.

− Open Innovation Day är ett verktyg som Climate KIC brukar använda. Man tar de utmaningar som en stad har, i det här fallet Göteborg, och bjuder in företag och andra att presentera sina lösningar, säger Lars Bern.

Fokus på konsumtionsutmaningar
Innovationsdagen i Göteborg utgår från stadens klimatstrategi och lyfter fyra områden.

− I stället för transportlösningar och energisystem, som är det vanliga när man pratar klimat, har vi valt att lägga fokus på konsumtionsutmaningar inom fyra olika områden som klimatsmarta köp, hållbara transporter, delad ekonomi och hållbar fritid, säger Lars Bern.