BRG belönar företag som växer och sticker upp. Business Region Göteborg utser varje år Årets tillväxtföretag respektive Årets uppstickare. Årets tillväxtföretag är Solus Business Communications som visat stark tillväxt under de senaste tre åren.

”En modern kommunikationslösning med en effektiv partnerstrategi har medfört ett vinnande koncept.” skriver juryn bland annat i sin motivering.
Priset till Årets uppstickare går till Danilo restaurang, bar & café. I juryns motivering heter det bland annat: ”På en marknad som präglas av hög konkurrens har Danilo arbetat ihärdigt för att skapa en stark kultur av delaktighet och delegering bland sina medarbetare.”

Totalt var sex företag nominerade till priserna som delas ut bland deltagarna i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.