Stor satsning i Göteborg. ”Förenkla - helt enkelt” heter den satsning på kompetensutveckling som Business region Göteborg nu drar igång. 450 kommunala tjänstemän och politiker deltar, det är den största satsningen hittills i Sverige. Tanken är att effektivisera företagens kontakter med kommunen och göra det enklare att starta, driva och utveckla företag i Göteborg.

I den senaste undersökningen av företagsklimatet, den så kallade Insiktsenkäten som presenterades i förra veckan, får Göteborg ett nöjd-kund-index, NKI på 66 vilket är en höjning med tre enheter sedan 2011 och med ytterligare en enhet sedan den första mätningen 2009.

– För att nå målet att kunna ge företagen bra service vill vi ta vara på alla idéer som finns inom Göteborgs Stads organisation. Därför samlar vi nu över 400 tjänstemän och politiker och gör den här satsningen, säger projektledaren Henrik Einarsson, vid Business region Göteborg.

Ska utmynna i handlingsplan
Kompetensutvecklingen görs i tre steg med start den 19 september. Då samlas de närmare 450 tjänstemännen och politikerna i Eriksbergshallen för att bland annat diskutera attityder, professionellt bemötande och hur man som kommun ska få ihop myndighetsrollen med servicerollen.

Förutom utbildningssatsningen ingår också rundabordssamtal mellan ledande kommunpolitiker och enskilda företagare i den rad av åtgärder som ska förbättra företagsklimatet i Göteborg. Alltihop ska mynna ut i en ny handlingsplan.

Projektet genomförs i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket.