Sammanlagt 110 kongresser arrangeras i år i Göteborg. Antalet delegatdygn, alltså den tid som kongressdeltagare spenderar i staden, beräknas bli 230 000. Det är dubbelt så många som 2009, och har betydelse för besöksnäringen i kommunen.

Hotell, restauranger, affärer och transportföretag drar nytta av den ökade mängden besökare. Även sysselsättningen påverkas.

– Det ger värdefulla jobb till Göteborg, säger Lennart Johansson på Göteborg Convention Bureau som arbetar för att värva kongresser till staden.

Sahlgrenskas forskning drar möten

En avgörande orsak till att så många stora sammankomster förläggs till Göteborg är forskningen vid Sahlgrenska akademin. Onsdag till lördag denna vecka samlas till exempel 7.000 deltagare från hela världen på Svenska mässan för en kongress kring sjukdomen MS.

Om en dryg månad äger Swedental och den odontologiska riksstämman rum, som samlar 9.000 personer. I december är det dags för Läkarstämman med 6.000 delegater.

Fotnot:
Göteborg Convention Bureau är en del av Göteborg & Co.