Ladda ner rapporten via länken här intill.

Men många osäkerhetsfaktorer kvarstår. Konjunkturnedgången har bromsat in i Göteborgsregionen och sysselsättningstillväxten är nästan fyra gånger större än i Sverige i stort. Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport visar att Göteborgsregionen går bättre ekonomiskt jämfört med Stockholm, Malmö och riket – men osäkerheten är fortfarande stor.

Läs rapporten här: Konjunkturen i Göteborgsregionen #4 2019

– Rapporten är ett styrkebesked för Göteborgsregionen – vi producerar konkurrenskraftiga varor och tjänster och det är här mycket av den svenska handeln med utlandet sker. Det tycker jag vi ska vara stolta över, säger Peter Warda på Business Region Göteborg.

Han är senior analytiker och har haft ett antal bråda dagar med att ta fram och presentera den senaste av Business Region Göteborgs kvartalsvisa rapporter om konjunkturen.

Mångfasetterat näringsliv
Rapporten visar att den nedgång i konjunkturen som pågått det senaste året nu har bromsat in. I alla fall i Göteborgsregionen, som under det tredje kvartalet 2019 hade en normalstark tillväxt.

– Den övergripande bilden i hela riket är annars att det är en svag normal tillväxt – alltså lite svagare. Vi hade väntat oss en avmattning också i Göteborgsregionen, men tillväxtminskningen har planat ut på en normalstark nivå, säger Peter Warda.

En förklaring till Göteborgskonjunkturens relativa styrka är att staden och regionen i dag har ett mångfasetterat näringsliv med flera starka branscher.

Krantätt i stan
– Förut har man sagt att hela Göteborg går dåligt om fordonsindustrin går dåligt, men så är det inte i dag. Vår tjänstesektor har vuxit, vi har en stark life science-bransch – det är stor skillnad mot för tio år sedan, säger Peter Warda.

En annan överraskande vändning har skett i byggbranschen, där konjunkturen återigen vänt uppåt.

– Byggindustrin är optimistisk och tror att de kommer att hamna i en högkonjunktur framåt våren. Det är ju bara att gå ut på gatan i centrala Göteborg och se alla kranar för att se hur mycket det byggs, säger Peter Warda.

Fler arbetslösa bland utrikesfödda
Sysselsättningstillväxten – alltså antalet jobb – är också god. Jämfört med samma period 2018 ökade antalet sysselsatta i Göteborgsregionen med 2,4 procent under det tredje kvartalet 2019 – från 552 000 till 565 000 personer. Ökningen är nästan fyra gånger större än i hela Sverige, och klart starkare än de andra två storstadsregionerna.

Allt är dock inte positivt. Arbetslösheten ökar, och var i oktober 5,8 procent. Det är 0,3 procentenheter högre än motsvarande period 2018. Och andelen arbetslösa bland utrikesfödda är fortfarande mycket större än bland inrikesfödda, även om skillnaden minskar. I oktober 2019 var andelen arbetslösa i gruppen utrikes födda mellan 16 och 64 år 15,5 procent, och bland utrikesfödda ungdomar var mer än var femte arbetslös.

Internationell instabilitet påverkar
Vad gäller framtiden så är det som vanligt mycket som är ovisst – inte minst på grund av den stora osäkerhet som de senaste åren har rått på den globala marknaden, säger Peter Warda.

– Vi vet ju inte hur omvärlden kommer att utvecklas. Vi har konflikten om handelstullar mellan USA och Kina, Brexit – och kan endast spekulera om vad som kommer hända och hur det kommer påverka vår region. Och den här instabilitet hämmar vår konjunktur, säger han.