Jobbtillväxten minskar i Göteborgsregionen. Det är fortfarande lågkonjunktur i Göteborgsregionen även om en kraftig förbättring märks. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport. Arbetslösheten har ökat, och i Göteborgs Stad är den högre än i Göteborgsregionen som helhet.

Konjunkturindex har vänt uppåt igen sedan den senaste rapporten som avsåg årets första kvartal. Vi utgången av årets andra kvartal hade siffran ökat från bottennoteringen på lite drygt 62 till 82,4 – en siffra som dock fortfarande indikerar att vi befinner oss i lågkonjunktur.

– Det finns många indikatorer på att det är ett svagt läge. Men vi ser också en del positivt, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

En av dessa är att konkurserna i regionens näringsliv, fram till utgången av augusti, är förvånansvärt få med tanke på covid-19. De ökade bara med sju procent jämfört med samma period förra året.

– Aktiebolagen har alltså till stor del överlevt och det tror vi beror på de stora stödpaketen. Men vi ska också ha med oss att de enskilda firmorna inte syns i den här statistiken. Det finns också uppgifter om att det just nu finns en eftersläpning i statistiken som härrör från Skatteverkets handläggningstider.

10,6 procent arbetslöshet i Göteborgs Stad

Arbetslösheten ökar på årsbasis, men inte mer än för två månader sedan. Under perioden juni till augusti har det också blivit en stabilisering när det gäller antal varsel även om nivån fortsatt är hög.

I augusti 2020 var arbetslösheten 8,5 procent i Göteborgsregionen. Det innebär att cirka 46 700 personer är arbetslösa eller i arbetsmarknads-politiska program. I augusti 2019 var siffran 30 300 personer. Henrik Einarsson kan konstatera att siffran för Göteborgs Stad är sämre än för regionen i övrigt.

– Arbetslösheten i Göteborg Stad ligger på 10,6 procent. Den har ökat ganska mycket. I januari låg den på 7,4 procent. Två tredjedelar av ökningen av arbetslösa i regionen ligger i Göteborgs Stad. Men här har vi många unga och många som jobbade inom branscherna som drabbats extra mycket.

Har klarat sig lite bättre än Sverige som helhet

För första gången sedan finanskrisen syns nu en minskad jobbtillväxt i Göteborgsregionens näringsliv – och det är framför allt inom branscher med koppling till besöksnäringen som minskningen syns mest. Vid utgången av årets andra kvartal var jobbtillväxten i Göteborgsregionen -1,6 procent på årsbasis. Minskningen i regionen är dock något mildare än för Sverige som helhet.

Det ser fortsatt mörkt ut för ekonomierna på Göteborgsregionens viktiga marknader. USA, som är Göteborgsregionens största exportmarknad, förväntas i genomsnitt krympa med 6,8 procent under 2020 visar flera prognosinstitut.

– Vilken inverkan den negativa globala utvecklingen har på näringslivet i regionen är fortfarande svårt att säga. Framåt 2021 väntas dock ländernas ekonomier studsa tillbaka med en tillväxt som väntas ligga på 5,3 procent, säger Henrik Einarsson.

Finns försiktig optimism

Från Business Region Göteborgs rapport framgår också att nybilsförsäljningen har det fortsatt svårt och att tomma kontorsytor väntas öka i Göteborg. Det är också fortsatt tufft för handlare i Göteborgs innerstad. Antal passager i Göteborgs innerstad under andra kvartalet minskade från 10,9 miljoner förra året till 5,2 i år. Det finns dock en försiktig optimism inom handel och tjänster om hösten.