Sysselsättning och export ökar mer än i övriga landet. För femtonde kvartalet i rad ökar sysselsättningen i Göteborgsregionen – och det är inte minst ungdomar som stärker sin ställning på arbetsmarknaden. En del av förklaringen till de glädjande siffrorna står antagligen att finna i varuexporten, som ökar från Göteborg trots att den minskar från landet som helhet.

3,4 procent. Så mycket ökade sysselsättningen i Göteborgsregionen under det sista kvartalet förra året, vilket är bättre än såväl riket i sin helhet som i de övriga storstadsregionerna.

– Exakt vad skillnaden beror på är ju den stora tiotusen kronors-frågan, men svaret på den går tyvärr inte att utläsa ur statistiken. Vi såg i alla fall redan under kvartalet dessförinnan att det redan då fanns en begynnande optimism i regionen och en hel del lediga jobb på ingående, och det besannades, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi på Business Region Göteborg.

Siffrorna är såklart glädjande, inte minst eftersom sviten på antalet kvartal i rad med ökad sysselsättning håller i sig och nu är uppe i femton. Och det trots att Sveriges BNP under de senaste två åren har utvecklats svagare än normalt.

Tusen nya ungdomsjobb
– Under hela perioden med en dämpad BNP-tillväxt har Göteborgsregionens arbetsmarknad stått emot bra. Sysselsättningen har ökat medan arbetslösheten har varit någorlunda konstant, 7,2 procent i februari i år, säger Henrik Einarsson, som särskilt gläds över att det framförallt är de unga som fått en förbättrad ställning på arbetsmarknaden.

– Det senaste året har antalet arbetslösa ungdomar i Göteborgsregionen minskat med 1 000 personer.

En bidragande orsak till den ökade sysselsättningen är antagligen utvecklingen på exportmarknaden. I landet i övrigt minskade den med sju procent under 2013, men från Göteborgsregionen ökade den istället med en procent. Inte så mycket, alltså, men ändå.

Optimism om fortsatt återhämtning
– Det är inte helt ovanligt att vi ligger lite före i utvecklingen av export-konjunkturen och nu kan vi se att det inte främst är varuexporten som ökar, utan snarare tjänste- och forskningsexporten. Det är alltså omvärldens framåtblickande investeringar som ökar och det är ju ett gott tecken för framtiden, säger Henrik Einarsson.

Flera olika prognosinstitut talar nu om att tillväxten börjar ta fart i Sverige, och det är en uppfattning som analytikerna på Business Region Göteborg delar.

– Det är för tidigt att tala om en högkonjunktur, inte minst med tanke på det osäkra läget i omvärlden, men ekonomin är i alla fall på väg att stabilisera sig i ett normalläge. Och blickar vi framåt så finns det trots allt en optimism om att återhämtningen fortsätter, säger Henrik Einarsson.