Evenemang har blivit en jätteindustri. Fler och fler städer använder evenemang för att bygga sina varumärken, skapa jobb och marknadsföra sig. När konkurrensen hårdnar satsar de nordiska storstäderna gemensamt på att öka sina kunskaper.

I den jämförande studie som nyss blivit klar ingår Köpenhamn, Stockholm, Göteborg och Malmö. Fyra olika evenemang i varje stad har undersökts under 2005. Dessutom deltar Helsingfors, Oslo och Reykjavik med ett var. Totalt omfattar undersökningen 19 evenemang.

Har mycket gemensamt

– Vi vill få en så stor kunskapsbank som möjligt och då är det nödvändigt att samarbeta. Även om vi i städerna har olika förutsättningar så är många av framtidens utmaningar gemensamma för oss i Norden, säger Lars Ramme Nielsen på Wonderful Copenhagen.

Köpenhamn tog initiativet till studien. Det man tagit reda på är fakta om besökarna, till exempel var de kommer ifrån och hur de spenderar sina pengar. Dessutom undersöker man vad evenemangen ger för effekter på sysselsättningen.

”Ett sätt att spara pengar”

Stora pengar satsas på att bygga arenor och på att värva och genomföra evenemang runt om i Europa. Syftet är att varje stad ska få underlag för att förbättra sin egen evenemangsstrategi efter sina förutsättningar.

– För oss är det ett sätt att spara pengar. Vi vill använda våra resurser på rätt sätt och räknar med att våra framtida investeringar kommer att vara mer välunderbyggda än tidigare.

I november i år är Köpenhamn värd för MTV European Music Awards. Det är det största evenemanget för Köpenhamn och Wonderful Copenhagen i år.

– Vi har bara råd med ett fåtal evenemang i den storleken och då måste det bli lyckat.

Viktigt med samarbete

Utöver städerna så står Nordisk innavotionscentrum för en del av kostnaden för projektet och Turismens utredningsinstitut i Göteborg har fått uppdraget att genomföra det.

– Vi valde att samarbeta med dem eftersom de är bland de ledande i Europa när det gäller evenemangsundersökningar.

Lars Ramme Nielsen förklarar att Köpenhamn ser Göteborg mer som en samarbetspartner än som en konkurrent, även om städerna givetvis också konkurrerar. I framtiden kan han även tänka sig att genomföra gemensamma evenemang.

– När vi får frågan vem vi lär oss av så svarar vi varken New York eller Paris. Och absolut inte Stockholm. För oss som jobbar med evenemang och turism är Göteborg huvudstaden i Sverige!