Göteborgs köpmän och fastighetsägare har tillsammans med stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen undertecknat ett nytt samverkansavtal.Tanken är att stärka Göteborgs city som mötes- och handelsplats.

– Min första önskan är att det byggs ut fler gårdsgator i city. Till exempel Drottninggatan och Kyrkogatan, då skulle det tillsammans med Kungsgatan och Vallgatan bli ett stort område som är på de gåendes villkor, säger Köpmannaförbundets vd Lars-Eric Ericsson.

Vill stärka varumärket

Göteborgs Stad och fastighetsägarna har samarbetat informellt på flera områden under senare år. Bland annat har de delat på kostnaderna för upprustningen av Vallgatan och Magasinsgatan och för iordningställandet av Harry Hjörnes Plats och östra delen av Kungsportsplatsen.

– Att vi nu fått ett avtal om samverkan gör att det sedan tidigare goda samarbetet kan utvecklas ännu mer. Alla vi parter har gemensamma intressen i att skapa en attraktiv stadsmiljö för göteborgarna, säger Göran Pregmark, chef för park- och naturförvaltningen.

Nu ska samarbetet alltså ske i fastare former. Visionen är att stärka Göteborgs city som varumärke och som mötes- och handelsplats för att på så sätt bidra till hela stadens utveckling.

Det nya samarbetet gäller bland annat ordnings- och trygghetsfrågor, belysning, utsmyckning, parkeringsfrågor, trafik, upprustning av gator, underhåll, renhållning och marknadsåtgärder.