Veckorapport för företag. Korttidspermitteringarna i Göteborgsregionen fortsätter att öka. Det visar den senaste veckorapporten från Business Region Göteborg. “Det är ett uppskattat verktyg som företagen verkligen behöver nu”, säger Henrik Einarsson, etableringschef.

Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg. Foto: Business Region Göteborg

Business Region Göteborg kartlägger situationen för näringslivet under covid-19-pandemin och presenterar nya rapporter varje vecka. Den senaste som kom 5 maj visar att antalet beviljade korttidspermitteringar ökar i Västra Götaland.

– Vi ser att det är ett väldigt populärt redskap för företag att lindra krisen, säger Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg.

Färre varsel men fortsatt höga nivåer

Totalt har 91 670 personer korttidspermitterats i Västra Götaland. Det är 27 procent av alla beviljade korttidspermitteringar i landet. Korttidspermitteringarna presenteras länsvis av Tillväxtverket så någon siffra för Göteborg finns inte.

Rapporten visar också att antalet varsel minskade i Göteborgsregionen jämfört med mars.

Siffran för april är 3 589 personer och för mars 4995.

– Men det är fortfarande väldigt höga nivåer och Göteborg står för en stor del, 3364 av de 3589. Det är flera stora arbetsgivare i Göteborg som står för de varslen, säger Henrik Einarsson.

I år har hittills 9228 personer varslats om uppsägning i Göteborg. Under hela 2019 varslades 3396 personer. Antalet öppet arbetslösa i Göteborg var 26 591 för vecka 17. Det är en ökning med ungefär 6000 personer från samma vecka 2019.