Göteborgsshopping lockade. Antalet norska gäster på hotellen i Göteborgsregionen ökade med 40 procent i november 2012 jämfört med samma månad året innan. Shoppingen i Göteborg hjälpte till att locka norrmän under november – så att antalet norska gästnätter på hotellen ökade från 11 000 till 15 500.

– Vi bearbetade den norska marknaden i flera steg under 2012 – och nu ser vi resultatet. Dessutom har hotellen varit aktiva med attraktiva erbjudanden, säger Chatrine Fritzell, chef för Privatresor vid Göteborg & Co som marknadsför destinationen Göteborg.

Marknadsföringen mot Norge intensifierades inför MTV-galan på Götaplatsen i juni och fortsatte under sommaren med inriktning på barnfamiljer och deras intresse för bland annat Liseberg. Under hösten har inriktningen mest varit att locka till storstadssemester med shopping.

”Har fortfarande mycket att upptäcka i Göteborg”
– Vi noterade att antalet norska besökare var lite lägre under 2011 och eftersom vi trots allt såg en stor potential bestämde vi oss för att satsa rejält, säger Chatrine Fritzell.

– Vi tror att norrmännen fortfarande har mycket att upptäcka i Göteborg – och nu planerar vi för att ytterligare öka intresset, fortsätter hon.

Det norska uppsvinget bidrog till att det totala antalet gästnätter på hotellen i Göteborg under november ökade med tio procent. Det betyder sannolikt i sin tur också att helåret 2012 – när alla siffror är sammanställda om en månad – kommer att visa på en uppgång.