Svenska varor konkurrenskraftiga. Riksbankens räntesänkningar har visat sig vara särskilt lyckosamma för Göteborgsföretagens försäljning till USA. Samtidigt växer Göteborgsregionens export dubbelt så snabbt som för riket i sin helhet.

Trots att fordonsbranschen tappar hävdar sig Göteborgsregionens export väl i en jämförelse med andra delar av landet. Regionens export har – jämfört med förra året – ökat med 10, 5 miljarder till 160 miljarder kronor.

En ökning som är mer än dubbelt så hög som för hela riket. Där Göteborgsregionen ökar med sju procent begränsar sig rikets ökning till tre procent.

– Den försvagade kronan gör svenska varor mer konkurrenskraftiga, konstaterar Henrik Enarsson som är ansvarig för omvärldsanalys på Business Region Göteborg.

Exporten till Tyskland backade
Trots att fordonsindustrin tappar hävdar sig alltså Göteborgsregionen väl.

Under 2014 noteras också stora ökningar i handeln med våra nordiska grannar samtidigt som den traditionellt viktiga exportlandet Tyskland backade med 4,4 procent.

Räntesänkningarna ser enligt Business Region Göteborgs analys också ut att ha påverkat arbetslösheten gynnsamt. I februari var arbetslösheten 6,7 procent. Jämfört med ett år tidigare motsvarar det 1000 färre arbetslösa ungdomar i Göteborgsregionen.