Mässa med fokus på arabvärlden. På tisdag är det företagarmässa i Folkets hus i Hammarkullen. Till mässan kommer en arabisk kvinnodelegation som är i Sverige för att knyta affärskontakter. Kvinnorna kommer bland annat att få träffa företag som säljer solceller och vattensnåla duschar.

Kvinnodelegationen består av ett 25-tal kvinnor från Förenade Arabemiraten, Kuwait, Jordanien, Egypten, Syrien, Libanon och Bahrain. De ingår i ett arabiskt affärsnätverk och bland dem finns också två prinsessor – Taghrid Mohamed Bin Talal av Jordanien och Shaikha Hessa Al Subah av Kuwait.

Det är föreningen Global Forum som bjudit hit kvinnorna på initiativ av Houda Zoubi, ordförande i arabiska kulturföreningen och själv ägare till en resebyrå. Hon fick idén efter att ha deltagit i en mängd konferenser med affärskvinnor i arabvärlden.

– Jag är stolt över vad de gör, och jag vill att Sverige och svenskarna ska få uppleva den positiva bilden av kvinnorna i arabvärlden.

Intensivt program
Syftet med delegationens besök är att kvinnorna ska knyta kontakter med möjliga framtida affärspartners i Västsverige. Kvinnorna representerar en rad olika yrken, bland annat jobbar de med handel, arkitektur, inom vårdsektorn och med utbildning.

Under sin fem dagar långa vistelse i Sverige kommer delegationen först delta i Global Forums möte på Svenska mässan, som i år har Mellanöstern och Nordafrika som ett av sina fokusområden. Därefter kommer kvinnorna bland annat att träffa Västsvenska handelskammaren, och resa till Stockholm för ett möte med Tillväxtverket.

Vill göra affärer
Och så är de alltså med på företagarmässan i Folkets hus i Hammarkullen på tisdag mellan klockan 14 och 17.

Maja Ohlsson är utvecklingsledare på SDF Angered/Vision Angered. Hon beskriver mässan som en möjlighet för företagare, och blivande företagare, att knyta kontakter. Även elever från Angeredsgymnasiet och folkhögskolan i Angered är inbjudna. Syftet med mässan är att utveckla näringslivet i nordost.

– Mässan är öppen för alla som vill ha kontakter med arabvärlden. Vi vill visa på att det finns intresse i de här delarna av världen att göra affärer med oss. Mässan blir en mötesplats där man kan höra sig för vad människor har att erbjuda, både vad gäller import och export, säger Maja Ohlsson.

En ny kvinnobild
Houda Zoubi önskar att kvinnodelegationens besök ska öppna människors ögon för alla möjligheter som finns till ett givande utbyte mellan Sverige och de arabiska länderna.

– Jag hoppas först och främst att besöket ska skapa förståelse mellan arabvärlden och Sverige när det gäller kvinnors roll, både kulturellt och affärsmässigt. Jag har valt jätteduktiga kvinnor som kan väldigt mycket och de kommer själva att berätta om sin roll i förändringen i arabvärlden.

För Houda Zoubi är det också viktigt att inge hopp till ungdomar med arabiskt ursprung. Hon uppmanar dem att betrakta sin bakgrund som en tillgång. Genom att arbeta med turism eller handel kan de ta tillvara sina språkkunskaper och sin erfarenhet av olika länder och kulturer.

– Arabiska ungdomar ska känna att det finns hopp och att de har möjlighet att jobba med sina länder.