Förråd, lager och kontor. Göteborg växer så att det knakar och det märker inte minst alla företag som kan ha svårt att hitta lämpliga lokaler. Å andra sidan har fastighetskontoret ofta haft gott om lediga lokaler, men haft svårt att nå ut med informationen. Den saken har det blivit ändring på nu, när en nytillsatt kommunal uthyrare på kort tid lotsat 20 företag till nya hemvister.

Länk: Fastighetskontorets lediga lokaler

– Sådant här ändras ju hela tiden, men just idag har fastighetskontoret 15 lediga lokaler att hyra ut, alltifrån mindre förråd, via kontor på 200 kvadratmeter, upp till en nästan 1 000 kvadratmeter stor lagerlokal, säger Pernilla Trygg.

Bättre matchning mellan utbud och efterfrågan
Sedan en tid tillbaka är hon anställd av fastighetskontoret som uthyrare, en tjänst som tidigare saknats, vilket märkts på vakansgraden i Göteborgs Stads lokaler. Framförallt några fastigheter som står på så kallad markreserv, det vill säga mark som staden kommer att använda för framtida stadsutveckling, har länge stått tomma och det har varit svårt att nå ut med informationen om att de finns.

Men med en aktiv och central uthyrare, vars huvuduppgift är att marknadsföra, visa och hyra ut fastighetskontorets lediga lokaler, har det blivit en helt annan matchning mellan utbud och efterfrågan. Idag har cirka 20 nya företagare guidats till ett hyreskontrakt så att de kan fortsätta att driva och utveckla sina verksamheter.

Tryggt med en kontakt
– Framförallt har det blivit lättare för externa personer att få kontakt med kommunen när det gäller fastighetskontorets lediga lokaler. Om inte vi har något passande lokal kan jag tipsa om andra förvaltningar och bolag som kan ha någon lämplig ledig. Förut var våra lokaler kopplade till olika personer som var ansvariga för arbetet med uthyrning i just deras geografiska område, det blev väldigt rörigt för våra intressenter, säger Pernilla Trygg.

En annan faktor som underlättar för företagare att hitta lokaler är att alla idag kan se de lediga lokalerna på webben, dels på fastighetskontorets sajt under goteborg.se, men också på Business Region Göteborgs lokaldatabas och på Blocket.