Tänkt inflyttning 2021. Flera starka krafter samverkar nu för att utveckla Medicinareberget och Sahlgrenska till ett unikt Life science-kluster. I visionen hoppas man på byggstart hösten 2017 för inflyttning 2021.

Genom att knyta sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv nära varandra i så kallade Life science-kluster söker man på olika håll i världen nå en rad positiva samverkanseffekter.

När planerna för en Life science-satsning på Medicinareberget i Göteborg presenterades vid en presskonferens på tisdagsförmiddagen talades det om 1500 nya arbetstillfällen.

– Kanske ännu fler, sa Patrik Andersson vd Business region Göteborg och tryckte på hur viktigt han menar projektet är för Göteborgs näringsliv.

Inga politiska beslut är ännu fattade i frågan om en exploatering av Medicinareberget men bland aktörerna finns det förhoppningar om antagande av byggplan och byggstart 2017 för att möjliggöra en inflyttning jubileumsåret 2021.

Tydligare samband
Göteborgs stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer underströk vikten av att bygga där det gör mest nytta, och de många fördelarna med att låta Medicinarberget utgöra ett nav för samverkan.

Ett tydligare samband med närliggande stadsdelar som Landala, Guldheden och Linnéstaden väntas också öka attraktionen för området kring berget.

Lars Grip, vice sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och chefsutredare Christina Nordberg på Göteborgs universitet intygade båda fördelarna med en närmare samverkan.

Ur Sahlgrenskas perspektiv primärt för att kunna erbjuda sina patienter bättre behandlingsmetoder, men samtidigt också för läkemedelsutveckling, medicinsk-teknisk utveckling och bättre användande av it inom vården.

Lång väg att gå
Fastighetsbolaget SveaNor är sedan tidigare delaktiga i liknande projekt i såväl Oslo som stockholmsområdet.

– Ju mer man vågar integrera näringslivet i ett Life science-kluster, desto bättre, menade företagets vd Steinar Stokke.

Men även om aktörerna vid tisdagens presskonferens var rörande överens om de många fördelarna med en samverkan är det lång väg att gå innan planerna realiseras.

Förbättringar av infrastrukturen i det aktuella området är emellertid redan nu föremål för diskussioner. Sahlgrenskas hållplats bedöms till exempel redan vara överutnyttjad. En tunnel genom Medicinareberget är ett av förslagen som diskuteras.