18.700 studenter och anställda. Antalet verksamma företag på Lindholmen Science park har ökat från 275 till 311 det senaste året. Total jobbar nu 9 700 personer i området, här finns också över 9 000 studenter.

– Samtidigt som vi får hit fler och fler företag inom IT, transport och media så stärker Chalmers och Göteborgs universitet sin närvaro med en rad nya satsningar, som till exempel Software Center och ett nytt visualiseringscenter, säger Anita Bengtson, kommunikationschef på Lindholmen Science Park.

Lindholmen Science Park AB bildades 1999 och är ett geografiskt samlat kluster av aktörer i näringsliv och högskola inom informationsteknik, exempelvis mobil kommunikation, intelligenta transporter och medieindustri.

Huvudaktörer är Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Göteborg Stad, Business Region Göteborg, Ericsson och de två Volvo-bolagen