Förstudie inledd. Bra användarupplevelser, UX, är avgörande för att företag och organisationer ska överleva på marknaden idag. Nu utreds en UX-arena på Lindholmen science park i Göteborg.

– Det skulle sätta UX på kartan, det blir en attraktionskraft, att man vill komma till Göteborg där det händer mycket inom UX. Det kan vara företag som vill etablera sig eller besökare som kommer för de fantastiska upplevelser som staden och regionen erbjuder, säger Åsa Andblad på Visual arena som driver förstudien.

Förstudien “User experience excellence” startade den 1 september. Den finansieras av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Den drivs av Visual arena på Lindholmen science park som är initiativtagare tillsammans med Volvo cars.

– Volvo cars kontaktade oss på Lindholmen och frågade om det fanns möjlighet att skapa en ny arena för UX, där olika aktörer kan samlas utanför den egna verksamheten. Efter en utlysning hos Tillväxtverket väcktes idén att inte bara skapa en arena för UX-området, utan också att fokusera på områden som är viktiga för regionen.

– Hur man kan stärka dem ännu mer och koppla ihop UX-expertis med aktörer inom områdena, säger Åsa Andblad som ansvarade för ansökan till Tillväxtverket och arbetar som programledare på Visual arena.

Fem viktiga områden

Västra Götalandsregionen har pekat ut fem områden som är extra viktiga för konkurrenskraft och tillväxt. De är: Hållbar industri. Hälsa och life science. Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi. Framtidens mobilitet, där bland annat transporter och gods ingår. Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

– Syftet med förstudien är att titta på intresset hos aktörer inom dessa områden. Hur jobbar de med upplevelse-, tjänste- och produktutveckling i dag, har de behov av att utbyta idéer och arbetssätt för hur de jobbar med UX, det vill säga användarupplevelser.

Forma arenan

Förstudien ska också undersöka vad aktörerna vill göra på en UX-arena. De kanske vill utbyta kunskap, lyssna på internationellt erkända föreläsare, knyta kontakter med internationella aktörer, jämföra forskningsresultat eller driva projekt ihop.

– Det handlar om att forma arenan och få med de aktörer som vill vara med. Då arbetar vi regionalt. Men vi vill alliera oss med internationellt duktiga aktörer också. Vi vill vara internationella och i framkant, att man känner att man får vara med om det senaste och får kraft i sin utveckling.

Grund för ny ansökan

 Förstudien pågår i nio månader och ska resultera i en grund för en ansökan till ett genomförandeprojekt för att kunna bygga arenan.

– Det finns en potential att skapa ännu mer attraktiva upplevelser, produkter och tjänster om man får den möjligheten att utbyta idéer på en arena. De finns de som jobbar bra med det här idag, men fler kan få upp ögonen för nya arbetssätt för att skapa bättre användarupplevelser. Jag skulle säga att det är avgörande i dag, har man inte bra användarupplevelser är det svårt att behålla kunder och besökare, säger Åsa Andblad.