På mindre än tre år har det EU-finansierade projektet "Towns together" gjort kraftiga avtryck i landets tre största städer. Företag har fått hjälp att inse vilka möjligheter som göms i den stora gruppen människor med ickesvensk bakgrund. Både som arbetskraft och marknad.

Ali Noori har sedan starten i januari 2003 haft rollen som samordnare, eller så kallad networker, med bas på stadsdelsförvaltningen i Biskopsgården.

”Mångfald är lönsamt”

En tjänst som inneburit att han tillsammans med kollegor kontaktat företag och erbjudit dem tjänster i form av information, undersökningar och statistik. Under två och ett halvår har man byggt upp ett nätverk om hundratalet företag som är intresserade av att arbeta med mångfaldsfrågorna.

I en nyligen publicerad utvärdering av projektet framhålls problemen för den offentliga sektorn att närma sig det ekonomiska vinstperspektivet. Man har tidigare helst talat om kvalitativa vinster.

– Vår idé och utgångspunkt var att mångfald är lönsamt. Och nu börjar vi bli så etablerade att företag själva tar kontakt med oss för att be om hjälp, säger Ali Noori som har ett halvår kvar i rollen som networker. Sedan tar den pågående EU-satsningen slut.

Bristande kunskap hos företag

Diskussioner pågår för att hitta nya former som kan ta tillvara den kunskap och de nätverk som byggts upp sedan 2003.

– Nätverket finns ju kvar, konstaterar Rosie Rothstein som är nationell koordinator och hoppas att finansieringen ska gå att lösa.

Ali Noori och hans kollega Susanne Lotzke har sin bas på stadsdelsförvaltningen i Biskopsgården men har utvecklat ett nära samarbete med andra Towns together-kontor i Rinkeby i Stockholm och Malmöstadsdelen Rosengård.

– Många behöver hjälp att lära sig känna igen kompetens när de ser den, säger Ali Noori som slagits av den bristande kunskapen om andra kulturer bland svenska företag.

Towns together har visat att det finns starka marknadsmässiga argument att lära sig mer om den stora gruppen svenskar med bakgrund från ett annat land.

”Alla vill ju sälja mer”

– Det kan handla om helger och högtider, kulturella mönster och koder eller hur man hanterar hierarkier, säger Ali Noori som bland annat sett Föreningssparbanken dra nytta av personal med ickesvensk bakgrund och glatts åt att IKEA såg kraften i att rekrytera flera stycken ur den grupp Towns together presenterat för dem.

-Idén att mångfald är lönsamt går att applicera på alla branscher. Det finns egentligen inga begränsningar, alla vill ju sälja mer, men livsmedelsbranschen är nog de som visat störst intresse, säger Ali Noori och tar kontakterna med Coop som ett exempel.

Andra företag har följt efter, några har väjt för den omständliga administrationen men ändå förstått de marknadsmässiga möjligheterna.

– Eftersom det här sättet att arbeta är lönsamt för både företagen och samhället vore det väldigt synd om vi inte fick möjlighet att fortsätta, säger Ali Noori.