200 personer diskuterade på stormöte. Under det årliga stormötet med Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program fick de 200 deltagarna diskutera olika dilemman och ta fram konkreta förslag. “Det räcker inte med att säga att något behöver bli bättre, vi behöver bli mer konkreta”, säger Pia Areblad, ansvarig för programmet på Business Region Göteborg.

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program gäller 2018–2035. Det beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet är att skapa goda förutsättningar för företagande. Programmet har fokus på sex strategiska områden: kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat och innovationskraft.

”Vi behöver bli mer konkreta”

En gång per år är det stormöte och i år samlades cirka 200 företagare, politiker, tjänstepersoner och studenter vid 24 bord för att diskutera olika dilemman kopplat till de sex områdena. Till exempel kompetensförsörjning för att komma på konkreta förslag på hur den kan bli bättre.

– Vi behöver bli mer konkreta, det var något vi jobbade mycket med under dagen och jag har sett i anteckningarna som kommit in att det finns många konkreta förslag.

Förbättrad rekrytering

Företagen som var med under stormötet hade rekryterats av Västsvenska handelskammaren, Svenskt näringsliv och Företagarna.

– Vi hoppas att arbetet med att rekrytera företag till stormötet kan vara ett verktyg för dem för att fånga företagens inspel till olika områden. De möter många företag varje år och har säkert träffat företagare som tycker något om till exempel kompetensförsörjning, infrastruktur eller företagsklimatet. Då kan de se till att de får en plats runt bordet på stormötet för att föra fram och diskutera sina idéer med ansvariga i staden.

Ta fram ny handlingsplan

Stormötet var startskottet för nästa handlingsplan som ska tas fram inför 2024-2025. Tanken är att samla tydliga och konkreta inspel som kom fram under stormötet.

– Vi kommer att ha genomfört åtta handlingsplaner när vi är klara 2035. Den stora utmaningen är att se vad vi behöver göra 2024-2025 om vi ska nå vårt mål 2035.

Hur har det gått hittills?

 – Nu slutför vi handlingsplanen för 2022-2023. Vi levererar 95 procent av den handlingsplanen, likadant var det på den första. Vi har 120 000 nya jobb som övergripande mål till 2035. Fram till 2021 har vi genererat 40 000 nya jobb, så vi är på väldigt god väg mot vårt mål. Vi tappade också 12 000 jobb under pandemin.

Hur var stormötet?

– Det jag är glad över, och som skiljer sig från tidigare år, är att vi blev mer konkreta. Många av de 80-90 företagen, förvaltningsdirektörer och politiker från kommunstyrelsen ville stanna kvar och mingla. Vi tar chansen att snacka vidare när vi ändå är där. Det ger en större förståelse för varandras roller, de utmaningar vi har och ett bättre företagsklimat, säger Pia Areblad.

“Ett riktigt bra möte”

Kristina Lindfors, direktör för exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad, tycker att det var ett riktigt bra möte med givande rundabordssamtal.

– Finessen med dessa är att representanter från akademin, näringslivet samt studenter, politiker och tjänstepersoner möts i samtal kring viktiga frågor för oss alla.  Det är en förmån att få vara samtalsledare när så mycket engagemang finns runt bordet.

Vad är det viktigaste som hänt 2022-2023?

– Att vi kan se att det näringslivsstrategiska programmet gör skillnad genom strategier och faktiska aktiviteter som genomförs genom att vi samarbetar såsom nya etableringar inom hållbar logistik och markområden definierade för laddning för tunga fordon.

Vad är det viktigaste att fokusera på 2024-2025?

– Att vi ska samverka och driva frågor som var och en inte klarar av själva utan där gemensam kraft behövs. Här har näringslivet en innovativ kraft som behöver tas tillvara.