Volvo största arbetsgivaren. Beroendet av de största arbetsgivarna minskar, men Göteborgsregionen har fortfarande ovanligt många storföretag jämfört med andra städer i samma storlek. Störst är Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar med totalt över 17 000 anställda.

Totalt har de hundra största företagen drygt 91 500 anställda, vilket motsvarar ungefär var femte anställd. Det är färre än tidigare år och den långsiktiga trenden visar att beroendet av de största arbetsgivarna minskar i Göteborgsregionen.

Anledningen till minskningen är i första hand att de mindre företagen växer snabbare än de större och därför nyanställer fler.

Postnord Sverige klättrar på listan
Det är Business Region Göteborg, BRG, som varje år listar de största företagen i Göteborgsregionen och tittar på aktuella och långsiktiga trender.

De tio största företagen är fortsatt oförändrade jämfört med tidigare år, den enda förändringen är att Postnord Sverige klättrat några placeringar på tio-i-topp-listan.

Totalt arbetar drygt 470 000 personer i Göteborgsregionen.