Vem bryr sig om kunder med annan etnisk bakgrund än svensk – med annorlunda seder, önskemål och behov? Den frågan riktar Networkers i Biskopsgården till företag och organisationer i Göteborg. ”Vi försöker få företag att upptäcka kommersiella möjligheter med kulturellt anpassade tjänster och produkter”, säger de.

Networkers är tre personer, Samira Ajanowitz, Susanne Lotzke och Ali Noori, som arbetar i projektet Towns Together inom EUinitiativet Equal.

En ganska självklar bakgrund till Networkers arbete är att det finns 1,9 miljoner personer med utländsk härkomst i Sverige och de kommer att öka med ytterligare en halv miljon till år 2020 (SCB).

Vad väljer dessa personer att köpa i matvaruaffären? Vilka frågor ställer de till banken? Klarar till exempel begravningsbyrån en muslimsk begravning?

Kommersiella möjligheter

Här finns kommersiella möjligheter för företag som kan identifiera och söka upp nya grupper av kunder, menar Networkers. Sammanlagt beräknas dessa ha en köpkraft på 130–160 miljarder kronor per år.

– Vi funderade mycket på hur vi skulle jobba, när vi började som networkers, berättar Susanne Lotzke.

Det har lett fram till att vi nu hjälper till att studera företag och hur de ser på sin faktiska marknad och dess olika delar. Det har hittills handlat om branscher som livsmedel, energi, tele, service och kommunikation.

”Vinner kommande generationer”

– Vi försöker gå in och hitta anknytningar till alla nya kundgrupper i Sverige. Frågor som: Talar du och dina kunder samma språk? Känner du till att det snart är den stora högtiden Ramadan? är viktiga säger Susanne och de andra instämmer.

– Satsar man på första generationen av nya svenskar så vinner man även kommande generationer för sina kommersiella behov eller syften, säger Ali Noori.

Det finns företag, till exempel Volvo Sverige, som jobbar med vad de kallar ”Diversity Champions”, medarbetare med särkilt uppdrag att arbeta med frågor om integration och mångfald.

Eller Ellos som tillämpar ”Corporate Social Responsibility” där språk- och kulturkompetens bedöms som en konkurrensfördel.

Nya sätt att tänka

– Men för de flesta företagsledningar är vår information ny, säger Samira Ajanowitz. Vårt arbete kräver tid hos företagen. Det tar kanske ett år innan tankarna hos ett företag kan börja konkretiseras.

– Vi har ju ingen ”produkt” utan vi sysslar mer med ett ”koncept för affärsutveckling”, säger Ali Noori.

– Vi talar om olika kundgrupper, inte om invandrare, säger Samira. Många företag blir förvånade när de får veta att det finns 70.000 iranier och 200.000 från forna Jugoslavien i Sverige idag.

”Rent kommersiella överväganden”

–Cirka 400.000 muslimer i Sverige köper presenter, kläder, ringar med mera till släktingar och vänner i samband med Ramadan varje år.

Vilka företag tänker på detta som en affärsmöjlighet? Networkers har bland annat jobbat med rekrytering tillsammans med IKEA till deras nya varuhus i Bäckebol. Man presenterade hur befolkningen är sammansatt i varuhusets närområde.

– Då blev de intresserade eftersom här bor många människor med bakgrund i andra länder och med annorlunda konsumtionsmönster. En konkret insats var att vi intervjuade 30 personer från Biskopsgården med bakgrund i olika länder, berättar Samira.

– Det är rent kommersiella överväganden som vi vill få till stånd och det här förstod man på IKEA, säger Ali.

Vinst för stadsdelen

Susanne Lotzke menar att det finns vinster för stadsdelen, eftersom Biskopsgården och övriga tre stadsdelar som ingår i projektet, är i bästa mening mångkulturella. Det gäller Rosengård i Malmö och Rinkeby i Stockholm.

– Vi gör även kurser för boende i Biskopsgården. Tillsammans med föreningar har vi haft cirklar i privatekonomi. Föreningssparbanken står för material och datorer och TBV utbildar cirkelledare. Skattemyndigheten, Föreningssparbanken och en juristbyrå är med som partners.

– Vi har ett nära samarbete med SIOS som är en samorganisation för sjutton etniska riksförbund i Sverige, berättar Samira.

– En aspekt är naturligtvis att vårt arbete motverkar diskriminering och stödjer integration. Det är en viktig grundtanke i EU-initiativet Equal. Vårt upplysningsarbete är ett långsiktigt projekt.

Fakta | Networkers
• Networkers arbetar inom Towns Together, ett EU-projekt inom EU-initiativet Equal, och leds från Biskopsgården.
• Målet är att få företag och organisationer att upptäcka kommersiella möjligheter med tjänster, produkter och kompetens anpassade till kulturellt olika befolkningsgrupper.
• Det finns 1,9 miljoner personer med utländsk bakgrund i Sverige, varav drygt 1 miljon är utrikes födda.
• De har en köpkraft som har uppskattats till 130–160 miljarder kronor per år.
• År 2005 beräknas var fjärde invånare i Sverige ha annan etnisk bakgrund än svensk.
• 70 000 företag i Sverige drivs idag av invandrare eller deras barn. Företagen sysselsätter 250 000 personer.