När Ikea anställde personal till varuhuset i Bäckebol tog man hjälp av EU-projektet Towns together i Biskopsgården för att hitta rätt personer med ickesvensk bakgrund. I veckan visas rekryteringen upp som ett bra exempel på en internationell konferens i Warzava.

Ikea är visserligen företaget som vänder sig till smålänningen i oss alla. Men när företaget anställer personal är det mångkultur som gäller.

Möbeljätten ingår som partner i det EU-finansierade projektet ”Towns Together – städer i samverkan”, som från göteborgsk sida administreras av en arbetsgrupp inom stadsdelsförvaltningen i Biskopsgården.

Minst fyra fick jobb

Syftet är att göra företag uppmärksamma på den stora kommersiella potential som finns hos de kundgrupper som inte har samma etniska bakgrund som majoritets- befolkningen.

Ett sätt att nå dessa grupper är förstås att se till att de är väl representerade bland den egna personalen. Det synsättet har Ikea tagit till sig.

– Vi vill att vår personal ska spegla kundkretsens sammansättning. För Göteborgs del innebär det att 22 procent av våra anställda bör ha en icke-svensk bakgrund, berättar Veronika Liljander, som arbetar på personalavdelningen på Ikea i Bäckebol.

Varuhuset öppnade i höstas och i samband med rekryteringen av de drygt 370 anställda tog Ikea hjälp av arbetsgruppen i Biskopsgården för att nå ut till nya grupper av arbetssökande.

– Gruppen gav oss råd om var vi skulle annonsera och de hjälpte till att sprida information om vår rekryteringskampanj bland invandrarföreningar, säger Veronika Liljander.

Projektgruppen genomförde även egna intervjuer med potentiella arbetssökande som uppfyllde företagets kravprofil. En lista med femton namn presenterades. Av dessa fick åtminstone fyra personer jobb på det nya varuhuset.

Fler företag intresserade

– Det är ett utfall som vi är nöjda med. Det fanns närmare 9.000 sökande till de lediga jobben, säger Susanne Lotzke, som ingår i gruppen.

Samarbetet har bedömts vara så pass lyckat att det nu lyfts fram som positivt exempel vid en stor konferens arrangerad av EU-kommissionen, om hur diskriminering i arbetslivet ska motverkas. Veronika Liljander åker till Warzawa som representant för hela Towns Together-projektet i Göteborg.

Även flera andra företag i regionen intresserar sig idag för hur man ska nå kundgrupper med annan kulturell bakgrund än den svenska. Ett exempel är Quickomat, ett relativt nytt företag som lanserar ett system betalningsautomater för biljetter, mobilladdning med mera.

– Arbetsgruppen inom Towns Together har exempelvis hjälpt oss att sätta ihop en fokusgrupp kring den betalningsautomat som vi har i Angered, berättar marknadschefen Peter Nilsson.

– Längre fram i vår kommer vi att ha något slags ”event” i Angered, som är en viktig plats för oss. Men de närmare formerna är inte klara än.