God återhämtning. Mars blev en bra månad för hotellen i Göteborg. I stort sett var både beläggning och lönsamhet under helgerna i nivå med 2019, men något lägre på vardagarna.

En månad helt utan restriktioner gav ett tydligt avtryck för hotellen i Göteborg. Det visar statistik från Benchmark alliance.

– Det finns ett uppdämt behov att resa och besöka Göteborg. Privatresandet på helger återhämtar sig snabbare än affärsresandet som dominerar vardagarna. När mässor och möten nu kommer i gång och med en stor evenemangssommar framför oss finns goda förhoppningar om en återhämtning för besöksnäringen, säger Peter Grönberg, vd för Göteborg & Co.

Bästa månaden på flera år

Alla hotell har gått bra under mars och för hotellen i centrala Göteborg blev det en av de bästa månaderna på flera år.  Under pandemin har många inom besöksnäringen sökt sig till andra branscher och det gör att behovet av att rekrytera personal är stort.

Förändrade resmönster och vanor har gjort att allt fler bokar sent. Det gör det också svårare för hotellen att planera verksamheten. Vid stora evenemang och mässor brukar det dock vara fullbokat långt i förväg. Till exempel märktes Skolledarkonferensen näst sista veckan i mars på hotellens bokningar.