Återhämtning efter konflikten 2017. Under 2018 ökade antalet containrar som transporterades via Göteborgs Hamn med 110000 – en ökning med 17 procent jämfört med 2017. Men containervolymerna är fortfarande mindre än 2016.

Också antalet containrar som fraktades via järnväg ökade under 2018 – med 13 procent närmare bestämt. Totalt transporterades 753000 containrar via Göteborgs Hamn, varav 398000 via järnväg. Ökningen av containergods under 2018 kan till stor del förklaras med att volymerna 2017 var ovanligt låga på grund av konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och bolaget APM Terminals som driver containerhamnen. Men även om mycket av containerfrakten kom tillbaka under 2018 så nådde man inte upp till samma nivåer som 2016.

Antalet kryssningsfartyg som anlöpte Göteborg ökade något – från 40 anlöp 2017 till 43 2018.

För roro-enheter (trailers och annat rullande gods), nya bilar, energiprodukter och passagerare var förändringarna mellan 2017 och 2018 små.