Trenden fortsätter. Godsvolymerna fortsätter att öka i Göteborgs hamn, det visar en sammanställning efter årets tredje kvartal.  “Vi ser en fortsättning på den uppåtgående trend som startade i samband med pandemin. Varuägarna söker sig till de stora godsnaven vilket är väldigt tydligt i Göteborgs hamn”, säger Elvir Dzanic, vd.

I det globala transportsystemet är det ett fortsatt ansträngt läge. Det beror på följder efter nedstängningar, trängsel och problem med flaskhalsar. Men trots stor osäkerhet på marknaden fortsätter godsvolymerna att öka i Göteborgs hamn i alla segment utom ett – nya bilar. Detta sett till de tre första kvartalen i år jämfört med förra året.

– Här finns ett brett, globalt linjenät, de stora fartygen med direkttrafik till viktiga marknader, den robusta infrastrukturen, den pålitliga terminalhanteringen och järnvägskopplingarna till inlandet som industrin behöver för att säkra sin konkurrenskraft.

“Finns ingen lojalitet”

Göteborgs hamn har 53 procent av andelen på den svenska containermarknaden. Det är tre procentenheter mer jämfört med första halvåret 2021. Hamnen ökade också marknadsandelen gentemot storhamnar som ligger nära i norra Europa.

– Det finns ingen lojalitet i logistiksystemet. Den som uppfyller kundernas behov bäst utifrån en kombination av effektivitet, pålitlighet, flexibilitet och klimatnytta är vinnarna. Levererar man inte enligt dessa parametrar tar godset snabbt andra vägar, så det gäller att ständigt fortsätta utvecklas och skapa mervärde för kunderna. Annars hamnar man snabbt på efterkälken, säger Elvir Dzanic.

Nedgång på nya bilar

Anledningen till att antalet nya bilar har minskat är att fordonsindustrin påverkas av till exempel brist på komponenter och att det säljs färre nya bilar både i Sverige och utlandet. Totalt har dock Göteborgs hamn klarat sig bättre än andra hamnar i Sverige och på kontinenten, och fortsätter att vara Sveriges största bilhamn.