Mest uppåt i årets andra kvartal. Trots stora störningar i godsflödena runt om i världen på grund av covid-19 fortsatte volymerna i Göteborgs Hamn att öka. Exempelvis ökade hanteringen av nya fordon med 38 procent under första halvåret.

Ökningen av godsvolymer var som starkast under årets andra kvartal. En stor ökning ses bland annat av containergods som kommer till och från hamnen på järnväg. Under kvartal 2 var ökningen 19 procent. Under kvartalet var andelen järnvägsburet containergods hela 70 procent vilket är den högsta siffran någonsin för Göteborgs Hamn.

– Det är en exceptionell siffra i absolut världsklass. Det är ett kvitto på att vi har ett extremt välfungerande järnvägskoncept som varuägarna uppskattar och som vi fortsätter att utveckla. Och ju mer gods vi lyckas flytta från väg till järnväg, desto bättre är det för klimatet, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Ökning av passagerartrafik

Mycket tack vare Volvobolagens återhämtning under våren ökade också hanteringen av nya fordon med 38 procent under första halvåret.

Även passagerartrafiken är på väg upp. Under andra kvartalet ökade färjeresenärerna med 41 procent. Dock blev siffran som helhet för första halvåret minus 43 procent.

Det enda godsslag som inte ökade första halvåret, jämfört med samma tid förra året, var energiprodukter som olja och gas.